RKL:n koulutuspalvelut on tuottanut jo muutaman vuoden kosteus- ja homevauriokorjaustyömaan johtaminen -koulutusta.

Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan täytyy lain mukaan olla pätevöitynyt. Jos rakennuslupa edellyttää tai osa siitä on vaativaa, rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä, että rakennustyössä on oltava erityisalan työnjohtaja. RKL-Palveluiden järjestämän kolmivaiheisen ja kuusipäiväisen koulutuksen avulla opiskelija voi täydentää opintojaan. Kolmen jakson kurssia vetää legendaarinen homemies Pertti ”Pera” Heikkinen.

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto on maankäyttö- ja rakennuslain 122 c §:n Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset mukainen. Opintovaatimukset ovat Ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 ja Fisen siihen tekemien lisämääritysten mukaisia. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja.

Pätevyys on voimassa seitsemän vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys on uusittava. Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta on oltava vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Nuori mestari Antti Lahtinen Suomenlinnan hoitokunnasta oli tullut KOHO-kurssille saamaan lisäymmärrystä hometyömaiden johtamisesta. Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää ja hallinnoi Suomenlinnaa.
Suomenlinnassa on tiloja otettu yleiseen käyttöön jo 1970-luvulta alkaen. Osa tiloista on aikanaan korjattu väärin, joten haasteita suojelluissa kohteissa riittää.

”Asuntoja pyritään pitämään alkuperäiskunnossa. Koko ajan on restaurointihommaa. Itse haen vielä jatkossa Fise-pätevyyttä”, kunnossapitoyksikössä työskentelevä Lahtinen kertoo.

Kokenutkin tarvitsee koulutusta

WD Kuivaus Oy on rakennusten kuivaamiseen erikoistunut yritys. Rakennusmestari Niklas Karlsson tuli KOHO-koulutukseen, koska hän tarvitsee tarjouksen jättämiseen Fisen myöntämän pätevyyden.

”Espoon kaupungin tarjouspyynnössä 2018 (Rakennusten kuivaustöihin ja niihin liittyviin purku- ja raivaustöihin) oli vaatimus, että yrityksessä on oltava henkilö, jolla on Fisen myöntämä kosteusvaurion korjaustyönjohtajan pätevyys”, Karlsson kertaa.

”Syksyllä 2018 tein Fise-hakemuksen. Fisen lautakunta kuitenkin laski, että teknikon tutkinto vuodelta 1990 ei sisällä riittävästi opintopisteitä. Todistuksessa oli opintotunteja, jotka muutettiin opintoviikoiksi ja lopullisesti sitten opintopisteiksi.”

KOHO-koulutuksessa Karlsson saisi puuttuvat opintopisteet. Karlssonin mielestä parhaimmat koulutukset ovat silloin, kun luentosalissa syntyy keskustelua korjauskohteista.

”Luentomateriaali on hyvä. Tässä koulutuksessa parhaiten jäi muistiin jo tehdyt korjaustapaukset, jotka käytiin yhdessä läpi.”

KD Kuivauksen asiantuntijat eivät varsinaisesti ole KOHO-asiantuntijoita.  Yritys suorittaa niin sanottuja kosteuskartoituksia vesivahinkojen sattuessa. Toisin sanoen asiantuntijat eivät paneudu kosteusvirheiden korjaussuunnitteluun.

”Kun havaitsemme kohteessa jo vaurioituneen rakenteen, joka johtuu riskirakenteesta, kutsumme rakennesuunnittelijan paikalle. Näissä tapauksissa astianpesukoneen vuoto ei ole vaurioittanut rakenteita, vaan kyseessä on monisyinen kosteusvaurio.”

 Teksti ja kuva Jari Kostiainen