Rakennusinsinööri Mikko Kupari valmistui Oulun seudun ammattikorkeakoulun rakennesuunnittelulinjalta vuonna 2003.

Kokemusta rakennusalalta mies hankki tätä ennen Suomen lisäksi Ruotsista, Norjasta ja Saksasta. Valmistumisensa jälkeen Mikko aloitti työt isänsä perustamassa Insinööritoimisto Juha Kuparissa rakennesuunnittelijana. Osakkaaksi hän ryhtyi vuonna 2010.

”Katsoin viisaimmaksi tehdä kaikki opiskeluaikaiset työt ja harjoittelut vieraan palveluksessa. Reissu Kværner Masa Yardsin Rostockin telakalla jäi mieleen. Öljynporauslautan rakentaminen oli melkoisen isoa puuhaa. Örnskölnsvikissä maantieleikkauksien louhiminen oli nuorelle miehelle myös jännittävä kokemus”, Mikko Kupari kertoo.

Täyden palvelun rakennesuunnittelua

Mikon tämänhetkinen työ on Insinööritoimisto Juha Kupari Oy:n sekä Kiimingin että Kemin toimistojen toimistopäällikkyys. Yrityksellä on seitsemän suunnittelijaa tekemässä rakennesuunnittelua lähes kaikkeen rakentamiseen. Pääosa työstä on uudisrakentamiseen liittyvää suunnittelua.

Yritys palvelee kaikkia asiakkaita, olipa kyse omakotitalosta, kauppakeskuksesta, kerrostalosta tai teollisuuskiinteistöstä, myös maaseudun suurnavettojen suunnittelua tehdään aktiivisesti. Erikoisalana voi mainita autoteollisuuden kylmätestaushallit.

Mikko Kuparin mukaan yrityksen henkilökunnan monipuolinen osaaminen pääsee hyvin oikeuksiinsa, kun ei ole keskitytty vain tietynlaisten rakennusten suunnitteluun. Kasvavana sektorina on saneeraus- ja tiivistämiskohteiden suunnittelutyö. Kupari luonnehtii kuluvaa vuotta erittäin hyväksi, sillä tilauskirja on täynnä pitkälle ensi vuoden puolelle.

”Teemme kaiken aikaa myös valvojan ja vastaavan työnjohtajan töitä sekä tilaajan edustajana rakenteiden toteutuksen tarkastuksia, myös rakennusvalvonnat usein ”nakittavat” rakennesuunnittelijan tarkastamaan suunnittelemansa rakennuksen runkorakenteet. Pelkkänä suunnitteluinsinöörinä oleminen saattaisi vieraannuttaa rakentamisen arjesta, kokemukseni mukaan rakennustöiden tarkastaminen ja käytännön töiden läheisyys vaikuttaa suunnittelijan ammattitaitoon positiivisesti”, Kupari arvioi.

Tietotaidon siirtyminen on turvattava

Rakentamisen lainsäädäntö kiristyy koko ajan. Lämmöneristysmääräykset ovat jo nyt erittäin tiukat, mikä tarkoittaa entistä suurempia vaatimuksia suunnitteluun, työnjohtoon ja toteutukseen, rakennusmateriaalien kelpoisuudesta puhumattakaan.

Esimerkiksi nykyään vaadittava paksu eristekerros saattaa tietyissä olosuhteissa vaarantaa rakenteen luontaisen kuivumisen, kun rakenteen läpi johtuvan lämmön määrä ei riitä sitä kuivattamaan. Etenkin passiivitalojen kohdalla materiaalien ja työn laadun on oltava moitteettomia, jotta rakenne toimisi ongelmitta.

Rakennusfysikaalinen suunnittelu on yksi tärkeimmistä talopuolen suunnittelun osa-alueista, vain oikein toimiva rakenne pitää rakennuksen terveenä ja käyttökelpoisena. Sisäilman hyvän laadun takaamisessa ilmatiiveys on avainasemassa.

Huolimattomasti tehty höyrysulku ja läpivientien tiivistykset tuovat ilmavirran mukana epäpuhtauksia ja eristekuituja sisäilmaan, jotka voivat aiheuttaa ongelmia talossa oleskeleville ihmisille.

Mikko Kupari miettii, miten suunnitelmissa esitetyt asiat saataisiin varmimmin menemään rakennustyömaalle toteutukseen asti. Useilla, varsinkin isoilla rakennustyömailla on lämpimistä maista tulleita rakennustyömiehiä. Heille eristäminen ja höyrysulun tärkeys saattavat olla kokonaan uusia asioita.

Tällaisissa tapauksissa vanhemman kokeneen ammattimiehen osaaminen olisi saatava siirretyksi ”kisälliperinteen” tapaan pohjolan vaativia oloja tuntemattomalle rakentajalle. Suunnittelijan, valvojan, työnjohdon ja rakentajien saumattomalla yhteistyöllä sekä avoimella tiedon jakamisella on mahdollista parantaa rakentamisen laatua.

Verkostot kuntoon

Mikko Kupari liittyi Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n opiskelijajäseneksi heti opintojen alussa. Varsin pian Kupari huomasi, mitä etuja RKL pystyy jäsenilleen tarjoamaan.

Niinpä hän jäi valmistuttuaan aktiivisesti mukaan paikallisyhdistyksen toimintaan. Mikolle uskottiin yhdistyksen puheenjohtajuus reilu vuosi sitten, ennen puheenjohtajuutta hän on toiminut hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana.

”Minä pidän yhdistystoimintaa erittäin tärkeänä nimenomaan ammatillisessa mielessä. Kun saa olla luontevassa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa alan ihmisten kanssa, niin verkottuminen oman alan osaajien kanssa tapahtuu kuin itsestään. Tunnen olevani omieni joukossa, kun olen mukana RKL:n toiminnassa.”

Liiton toiminta jakautuu melko laajalle sektorille. Ammatilliset asiat ovat erittäin tärkeässä osassa, mutta myös koulutuspolitiikkaan pystytään vaikuttamaan.

”Hyvä esimerkki RKL:n tehokkaasta toiminnasta on rakennusmestarikoulutuksen uudelleen aloittaminen. Poliitikoilla saattoi olla koulutusta lopettaessaan hieman harhainen käsitys rakentamisen arjesta ja mestareiden tarpeellisuudesta. Mestarikoulutus on tarkoituksenmukainen nimenomaan työmaan johtoon”, Kupari muistuttaa.

Nuorten insinöörien ja mestarien saamiseksi mukaan yhdistystoimintaan on tehty paljon työtä. Kuparin mukaan Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL:n opiskelijajäsenvastaava kiertää aktiivisesti oppilaitoksissa yhdessä paikallisyhdistyksen puheenjohtajan kanssa kertomassa yhdistyksen ja RKL:n toiminnasta sekä eduista. Tällä työllä on saatu hyviä tuloksia. Nuoret mestarit ja insinöörit tuntevat RKL:n omakseen.

111 vuotta toimintaa

Oulun yhdistyksen toimintaan kuuluu varsinaisen yhdistystoiminnan lisäksi muun muassa koulutustilaisuuksien, urheilutoiminnan ja vapaa-ajanvieton järjestäminen. Yhdistyksellä on ollut tapana järjestää parin vuoden välein syksyisin ulkomaille suuntautuva kulttuuri-opintomatka.

Pääosin omakustanteiselle ammattimatkalle on joskus saatu tukea Rakennusmestarien Säätiöltä. Yhdistyksen ohessa toimii myös varsin aktiivinen Veteraanikerho. Rakennusmestarien sauna on myös monelle tuttu paikka jo opiskeluvuosien ajoilta.

Tulevan marraskuun aikana Oulun yhdistyksellä on tulossa tolppajuhlat, eli yhdistys saavuttaa kunnioitettavan 111 vuoden iän. Kuparin mukaan Oulun yhdistys taitaa olla vanhimpia yhdistyksiä maassamme.

Samassa yhteydessä pidetään myös Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL:n liittokokous sekä ammatillisiin asioihin keskittyvät Rakennusmestari ja -insinööripäivät.

 

Teksti ja kuvat Visa Vilkuna