KIRA-foorumin järjestämä KIRA-Akatemia avasi ensimmäisen jakson 27.5.2015 RIL:n toimitusjohtaja Helena Soimakallion vetämänä.

”Osallistujat ovat selvästi innokkaita ja hyvällä taustalla miettien Akatemian tavoitteita. Tämä on hieno juttu, tästä kehkeytyy hyvää vuorovaikutusta”, Helena Soimakallio RIListä summaa Kira-Akatemian avauspäivää.

KIRA-foorumi järjestää vuosittain KIRA-Akatemian, jonka tavoitteena on tarjota nuorille ammattilaisille kattava perehdyttäminen kiinteistö-ja rakentamisalan toimintaan ja toimijoihin. Ohjelma antaa akatemialaisille laajan katsauksen toimialan nykytilaan ja tulevaisuuden haasteisiin.

Ohjelmaan valittu akatemialainen saa näköalapaikan tutustua toimialan ytimeen: nuori pääsee keskustelemaan alan ihmisten kanssa ja seuraamaan läheltä kiinteistö- ja rakennusalan organisaatioita sekä niiden asiantuntijoita.

Yleisesti KIRA-Akatemiassa luodaan läpileikkaus koko kiinteistö-ja rakentamisalan arvoketjuun. Uusi Akatemia-ohjelma korvaa aiemman KIRA-Talkoot, joita järjestettiin useina vuosina aiemmin muun muassa Säätytalolla.

Ohjelma koostuu työn ohessa suoritettavista seminaarijaksoista ja ryhmätyönä tehtävästä harjoitustyöstä. Akatemialaiset vierailevat useissa alan huippuorganisaatioissa kuten TEKEsissä, useissa isoissa rakennusliikkeissä ja ympäristöministeriössä sekä luonnollisesti KIRA-foorumissa marraskuussa.

Ohjelmaan valituilla osallistujilla on varsin rikas tausta kiinteistö-ja rakennusalalla. Opiskelujen jälkeen iso osa akatemialaisista on ennättänyt hankkimaan työelämän kannustimia jo 3-10 vuotta.

Ensiesittely ilmaisi, että jokainen osallistuja on osallistumassa Akatemiaan tosissaan. Sen lisäksi, että haetaan verkostoja ja oppia – halutaan tunnistaa uusia mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalalla.

KIRA-foorumi:

RKL on mukana yhtenä jäsenenä kolmentoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä muodostavassa Kiinteistö- ja rakentamisfoorumissa, KIRA-foorumissa. Se kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.

KIRA-foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä, kertoo alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. KIRA-foorumi kehittää myös alan osaamista ja vaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen.

Lisätietoa: http://www.kirafoorumi.fi/