Kiinteistöliitto on huolissaan, että koronakriisi leikkaa korjausrakentamisesta tänä ja ensi vuonna. Monet taloyhtiöt ovat lykänneet päätöksentekoaan korjaushankkeista. Järjestö esittää, että maan hallitus lisäisi ensi vuoden budjettiin 100 miljoonaa euroa taloyhtiöiden korjausavustuksiin. Tämä elvytystoimi toisi arviolta miljardin euron lisäyksen korjausrakentamiseen. Valtiovalta on ennenkin taantumissa elvyttänyt rakentamista, työllisyyttä ja taloutta tukemalla korjausrakennushankkeita.

Kiinteistöliitto ehdottaa lisäksi, että verotuksen kotitalousvähennys laajennettaisiin kattamaan myös taloyhtiöiden kautta toteutettavat korjaushankkeet.

Kuva Adobe