Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry tarjoavat keväällä useita, jäsenille edullisia koulutuksia. Ensimmäinen luentokiertue potkaistiin käyntiin jo helmikuussa.

Hybridilämmitysjärjestelmät pientaloissa

Nykyään on alettu yhä enemmän arvostaa kotimaisten, uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energioiden käyttöä. Samoin on alettu hahmotella energiaa laajempina kokonaisuuksina tai kokonaisratkaisuina, joissa eri energiantuottotavat tukevat ja täydentävät toisiaan. Nämä laajemmat ratkaisut voivat pitää sisällään muun muassa lämpimän veden tuottoa yhdellä tai useammalla eri tavalla, esimerkiksi maalämmöllä ja aurinkokeräimillä. Vaihtoehtoisesti järjestelmäkokonaisuus voi myös olla sellainen, jossa siihen kuuluvat laitteistot tuottavat sekä lämmintä vettä että sähköä. Kolmantena vaihtoehtona voi olla kokonaisuus, jossa tuotetaan vain sähköä usealla eri tuotantotavalla. Tällaisia yhdistelmä tai hybridilaitteistoja käytettäessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa ja vaihtoehtoista energiaa mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti.

Koulutuksessa käydään muun muassa läpi kotiautomaatio, automaatiojärjestelmän vaikutus ja energianlähteet. Luennoitsijana toimii Markku Paaso, OAAK.

Koulutus on tarkoitettu rakennuttajille, työnjohdolle, valvojille sekä suunnittelijoille ja se maksaa RKL:n ja RIA:n jäsenille 95 €. Katso ajankohdat ja paikkakunnat RKL:n verkkosivuilta: www.rkl.fi/koulutus/rakennusasiantuntijakoulutus

YM-ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta

Rakennustyön suoritusta ja valvontaa, rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuutta, rakennuksen suunnittelijoita sekä rakennustyönjohtoa koskevaa sääntelyä uudistettiin maankäyttö- ja rakennuslain 1.9.2014 voimaan tulleella muutoksella.

YM-oppaan selventävässä koulutuksessa käydään lävitse uudistetut rakennustyön suoritusta ja valvontaa koskevat säännökset. Lisäksi selvitetään uudistetut rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuutta sekä rakennustyönjohtoa ja suunnittelijoita koskevat säännökset. Koulutuksessa selostetaan säännösten sisältöä sekä annetaan niitä koskevia suositusluonteisia soveltamisohjeita yhtenäisen soveltamisen tueksi.

Koulutus on tarkoitettu työkaluksi rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja rakennushankkeen työnjohdolle, valvojille ja muille osapuolille sekä kuntien rakennusvalvontaviranomaisille. Tilaisuus maksaa RKL:n ja RIA:n jäsenille 50 €.

Luennot järjestetään maalis-huhtikuussa, katso tarkemmat ajankohdat ja paikkakunnat RKL:n verkkosivuilta: www.rkl.fi/koulutus/rakennusasiantuntijakoulutus

Kylmäsillat-verkkokoulutus

Syksyn aikana on kehitetty uuttaa verkkokoulutusta, jota tarjotaan kaikille jäsenille viimeistään helmikuun lopusta alkaen.

Verkkokoulutus toimii loppukäyttäjälle siten, että tuotettu sisältö on ajasta ja paikasta riippumatta opiskeltavissa. Verkkokoulutukseen tarvitset vain päätelaitteen, jonka avulla voit käydä aineiston läpi haluamallasi ajalla. Tämä tuotettu pilotti on Sinulle ilmainen, saat aineiston käyttöönotosta lisää tietoa osoitteesta: www.rkl.fi/koulutus/rakennusasiantuntijakoulutus

Koulutuksen aihe on rakenteiden kylmäsillat ja niiden välttäminen. Haluttu vaikutus on kannustaa ja innostaa uuteen ajattelumalliin, jossa ympäristö, arvot, normit (ja raha) määrittävät hyvän rakentamisen. Tarjotaan vinkkejä suunnitteluun sekä toteutukseen. Pyritään vauhdittamaan muutosta suunnittelu- ja toteutuspuolella, tarjotaan ratkaisuja kentälle sekä osoitetaan riskit toteutuksessa.

Kylmäsillat aiheuttavat lämpöhäviöitä rakenteissa, ja niiden vaikutus rakennuksien energiatehokkuuteen voi olla merkittävä. Hyvillä suunnitteluratkaisuilla voidaan usein säästää paljon energiaa pienellä sijoituksella, useinkaan maksamatta mitään. Kyse on enemmän asenteesta ja osaamisesta kuin rahasta.

Tarjoamamme koulutuksen perusteella on helppo päästä kiinni kylmäsiltojen luonteeseen ja niiden hallintaan. Koulutus ei anna kaikkia valmiita ratkaisuja ongelmakohtiin, mutta antaa valmiuksia ymmärtämään, mistä on kyse, ja mistä voi hakea lisätietoa.