Helsingin rakennuslautakunta myönsi heinäkuun alussa rakennusluvan sekä rakennustöiden aloittamisoikeuden keskustakirjastolle. Kirjaston rakentaminen alkaa syksyllä.

Kirjaston rakentaminen toteutetaan kahtena erillisenä urakkana. Kirjaston maarakennus- ja kellarin betonirakennusurakoitsijaksi on valittu E.M. Pekkinen Oy.

Ensimmäisen rakennusvaiheen työt kestävät noin vuoden. Suunnitelman mukaan keskustakirjasto avataan yleisölle joulukuussa 2018.

Rakennushanke on vaativa muun muassa siksi, että kellarikerros on osittain pohjavedenpinnan alapuolella, ja online casino hankkeelle varatun rakennuspaikan alitse kulkee varaus keskustatunnelille. Rakennukselle on asetettu myös korkeat energia- ja materiaalitehokkuustavoitteet.

Urakoitsijan valinnassa käytettiin rajoitettua kilpailumenettelyä. Osallistumishakemus saatiin kahdeksalta urakoitsijalta, joista viisi jätti tarjouksen. E.M.Pekkinen Oy:n noin 7,8 miljoonan euron tarjous oli kokonaistaloudellisin, kun valintaperusteena olivat sekä hinta että laatupisteet.

Rakennuksen suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto ALA Oy. Julkisivumateriaalina käytetään suomalaista kuultokäsiteltyä puuta ja kirkasta lasia, jossa on paikoittain rasteripainatusta. Vesikate on valkoista kermiä.

Rakennusvalvonta on määrännyt vaativaan kohteeseen ulkopuolisten asiantuntijoiden tarkastuksia, joilla varmistetaan suunnittelun ja rakentamisen laatua. Työmaan suunnittelussa huomioidaan mm. läheisten makasiinirakennusten suojaaminen.

Kuva Arkkitehtitoimisto Ala Oy