Ari Autio ja Ahti Junttila ovat ehdolla RKL:n puheenjohtajaksi.

Liittokokouksessa Turussa 18. marraskuuta 2018 valitaan RKL:n liittohallituksen puheenjohtaja kaudeksi 2019-2021. Esittelemme tuttuun tapaan tähän mennessä ehdokkaaksi ilmoittautuneet.

Rakennustaito esitti ehdokkaille viisi kysymystä, tässä olkaa hyvä:

 1. Mikä Sinusta on RKL:n tehtävä?
 2. Mikä RKL on kolmen vuoden päästä?
 3. Mitä RKL merkitsee Sinulle?
 4. RKL:n lupaus jäsenilleen?
 5. RKL ja puheenjohtajuus?

Ari Autio

1. Toimia jäsenistön edunvalvojana muuttuvassa ja haasteellisessa toimintakentässä.

Huolehtia jäsenistön osaamisesta ja koulutuksesta järjestelemällä täydennys- ja lisäkoulutuksia.

Tarjota jäsenistölleen yhteisöllistä yhteenkuuluvuuden tunnetta järjestelemällä tapahtumia ja kohtaamisia ympäri Suomea. Tuottaa jäsenpalveluja jäsenistön tarpeisiin.

2. RKL on itsenäinen vahva toimija rakennusalan järjestökentässä. Liiton talous ja tase on saatettu vahvemmalle pohjalle. Jäsenhankintaa tehdään tehokkaasti niin nuorten kuin työssäkäyvienkin keskuudessa muun muassa kehittämällä jäsenpalveluita.

3. RKL merkitsee yhteenkuuluvuutta vanhassa arvokkaassa ammattijoukossa.

4. RKL huolehtii liiton/jäsenistön varallisuudesta ja toimii jäsenistön edunvalvojana kaikkia tasavertaisesti ja tasapuolisesti kunnioittaen.

5. Johtaa liittoa vahvassa vuorovaikutuksessa sekä yhteistyössä järjestön eri tahojen kanssa.

Toimia jäsenistön etuja ajaen alan järjestö- ja yhteisökentässä.

1999 Rakennusalan yrittäjä, Consrak Oy

Merkittävät luottamustoimet

 • RKL:n liittohallituksen puheenjohtaja, 2014–
 • Rakennusmestarien Säätiö, hallituksen jäsen 2010–
 • Rakennustietosäätiö, hallituksen varapj. 2014–
 • Heikki ja Hilma Honkasen säätiö, hallituksen jäsen 2016–, hallituksen puheenjohtaja 2018-
 • Sanoman Tekniikkajulkaisut, hallituksen jäsen 2015–
 • Cramo Oyj, Nomination Committee Member 2015

Ahti Junttila

1. RKL:n on vahva vaikuttaja rakennusalan monissa työryhmissä jäsenistönsä aseman ja arvostuksen vahvistajana. Tämä on jokseenkin suora lainaus liiton verkkosivulta.

Onnistuakseen tässä tehtävässään RKL:n tulee olla näkyvä ja kuuluva. Sillä on oltava rakennusalan tuotannonjohdon ammattilaisia laajasti edustava jäsenistö. Näiden jäsentensä äänellä RKL voi uskottavasti osallistua mainittuihin moniin työryhmiin. Eduskunnan rakennusalan lainsäädäntöä valmistelevien valiokuntien, ympäristöministeriön kuin myös alan muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä RKL:llä on mahdollisuus olla kehittämässä rakennusalan lainsäädäntöä ja koulutusta. Samalla se luonnollisesti vahvistaa edustamiensa ammattiryhmiensä arvostusta.

2. RKL:n vahvuus on jäsenissä. Jäsenmäärä on viimeisen kolmen vuoden aikana laskenut merkittävästi, noin tuhannella jäsenellä. Kasvattamalla RKL:n vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja osallisuutta yhteiskunnan vaikuttajana kasvaa samalla myös rakennusalan ammattilaisten kiinnostus liittoa kohtaan.

Tähän kasvavaan kiinnostukseen on vastattava jäsenhankintakampanjalla ja tarjottava uusia jäsenetuja. Näin voimme varmistaa, että kolmen vuoden päästä jäseniä on jälleen yli 7 000. Jäsenmäärän tavoite kokonaisuudessaan on asetettava toki vielä selkeästi korkeammalle.

Pääomien tuottoa on nykyaikaistettava ja kasvatettava, jotta mahdollistetaan tehokkaampi panostaminen jäsenhankintaan ja liiton vaikuttamismahdollisuuksiin.

3. Lähes kahdeksan vuotta RKL:lle työskenneltyäni sain lukuisan joukon sen toiminnan pariin kuuluvia henkilökohtaisia ystäviä, RKL:n jäsenistöstä, muista alan järjestöistä kuin myös RKL:n ammatillista kenttää lähellä olevista koulutus- ja lainsäädäntöorganisaatioista. RKL:stä muodostui minulle ammatillinen koti, jonka merkitys luonnollisesti on hyvin suuri. Moni noiden organisaatioiden ihmisistä on edelleen läsnä arjessani, ystävinä sekä työkollegoina.

Toivon tulevaisuudessa näkeväni RKL:n järjestönä, joka kokoaa rakennusalan eri järjestöt ”puhaltamaan yhteen hiileen” – edistämään suomalaista rakentamisen osaamista, alan koulutusta ja lainsäädäntöä pyyteettömästi ammatillisesta näkökulmasta, erityisesti rakennusten käyttäjien ja omistajien etua edistäen. Vaikuttamista, nykyaikaisesti myös sähköisissä verkostoissa, vaikuttamista ilman järjestökohtaisia järjestöpoliittisia motiiveja.

4. RKL käyttää resurssinsa, niin ammatilliset kuin taloudelliset, siten, että sen jäsenistön arvostus yhteiskunnassa rakennusalan vaikuttajana kasvaa.

5. Keskeinen rooli, joka mahdollistaisi edellä kirjoittamani toteuttamisen – yhdessä RKL:n työelämässä jo kokeneen jäsenistön kanssa heidän ammatillisen osaamisensa avulla, hyvää kierrättäen seuraaville rakentajasukupolville.

Muutos on mahdollisuus,
Ahti Junttila

Kesäkuu 2017 Yrittäjä, Rakennusurakointi, sijoitustoiminta sekä rakennusalan toiminnan kehittämiseen liittyvä toiminta, Tekova Oy ja Onnivations Oy

Kesäkuu 2015kesäkuu 2017 Toimitusjohtaja Rakennusliike Koivukoski Oy (yhtiön / Lehto Group Oyj osakas)

Syyskuu 2007–toukokuu 2015 Toimitusjohtaja Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ry

Merkittävät luottamustoimet

 • Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy (Rakennusalan lehtitalo), Hallituksen jäsen, 2009–2015
 • FISE Oy, rakennusalan pätevyydet, hallituksen jäsen, 2011–2015
 • FISE Oy, rakennusalan pätevyydet, hallituksen puheenjohtaja, 2013–2015
 • Rakennustieto Oy, Hallituksen varapuheenjohtaja, 2008–2016