Rakennustyömailla on entistä vähemmän vaarallisia kemikaaleja, mutta syöpävaarallisen kvartsipölyn torjunnassa on vielä paljon työtä edessä.

Kemikaaliasiat koetaan usein vaikeiksi, ja tietoa joutuu etsimään monesta lähteestä. Hämmennystä aiheuttaa jo puhuminen kemikaaleista ja kemiallisista haittatekijöistä. Kemikaaleja ovat esimerkiksi maalit ja liimat. Kemiallisiin haittatekijöihin luetaan rakennustyössä syntyvät pölyt, huurut ja pakokaasut.

”Rakennustyömaan kemikaaliasioiden hallinnassa on olennaisinta työnjohtajan ammattitaito sekä asenne, että kemikaaleja käytetään turvallisuus edellä, ­arvioi erikoistutkija Milja Koponen Työterveyslaitokselta.

”Rakentamisen kemikaaliturvallisuudessa on tapahtunut paranemistakin. Silti työskennellään edelleen myös vaarallisilla kemikaaleilla, kuten liuottimilla ja epokseilla.”

Tutkimus tuo jatkuvasti esiin uutta tietoa kemikaalien haitoista terveydelle. Joskus vasta aineen pääsy EU:n syöpädirektiiviin johtaa altistumisen määrä­tietoiseen ehkäisyyn. Kvartsipöly, hitsaushuurut ja dieselpakokaasut ovat tästä hyviä esimerkkejä.

”Kemikaaliosaaminen vaihtelee työmailla paljon. Vaikeinta se on pienissä yrityksissä, joissa toimitusjohtaja vastaa kaikesta”, Koponen toteaa.

Kemikaaleille ja kemiallisille haittatekijöille altistutaan eniten purkutöissä ja lattianpäällystyksessä.

”Tärkeimmät kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet ovat kemikaalien pakkausmerkinnät ja käyttö­turvallisuustiedotteet.”

Käyttöturvallisuustiedote kertoo kattavasti tuotteen käytöstä, tuotteen vaaroista, altistumisesta sekä suojautumisesta.

Kuka vastaa mistäkin?

Rakennushankkeessa rakennuttajalla on päävastuu työturvallisuudesta, mutta yleensä hän siirtää sen päätoteuttajalle. Työnantaja taas vastaa kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden saatavuudesta työmaalla sekä kemikaaliriskien tunnistamisesta ja hallinnasta.

Käytännössä vastaava työnjohtaja hoitaa työturvallisuuslaissa työnantajalle määrättyjä tehtäviä. Työnjohtajien vastuutaakka onkin puhututtanut ­ammattipiireissä pitkään.

”Työntekijöiden ohjeistus ja opastus kemikaali­asioissa on myös tärkeää.”

Luetteloissa on vielä parannettavaa

Kemikaaliluettelon kokoamisessa on parannettavaa.

”Työmaan kemikaaleja seurataan aikaisempaa enemmän”, huomauttaa 22 vuotta vastaavana työnjohtajana työskennellyt Mika Tjukanov Jatke Uusimaa Oy:stä.

Viime vuodesta saakka Tjukanov on toiminut yrityksen vuositakuu- ja työsuojelupäällikkönä.

Jatkeen uudisrakennustyömailla kemikaalit ja ­pölyt ovat melko samoja kohteesta toiseen. Pääsääntöisesti käytetään vähäpäästöisiä M1-luokan kemi­kaaleja.

”Toki muutamia vaarallisia kemikaaleja löytyy edelleen. Ne säilytetään lukitussa varastossa, jotta harjoittelijat eivät vahingossa käyttäisi niitä väärin.”

”Kun uusia aineita tulee vastaan, niiden käyttö­turvallisuustiedotteet olisi hyvä käydä läpi yhdessä, eikä jättää ketään selviytymään yksin. Tekstit ovat sen verran epäselviä. Se parantaisi työturvallisuutta.”

Yhteisen työmaan kemikaaliluetteloissa on Tjukanovin mukaan vielä parannettavaa. Aliurakoitsija saattaa käyttää yllättäen kemikaalia, josta ei ole huomannut kertoa ja vahingossa aiheuttaa näin muille ­altistumisriskin.

Kvartsipölyä puolestaan vähennetään nykyään ­entistä pontevammin myös uudisrakentamisessa.

”Hengityssuojaimia ei ole totuttu pitämään koko työpäivää. Toisaalta kypäräkin koettiin ensin hankalaksi, mutta nykyään harvempi valittaa siitä.

Teksti Riitta Malve, kuva Adobe