Vedeneritykset ja vuotokaukaloiden asentamiset ovat keittiössä aina tavallista vaativampia. Allaskaapin eristäminen on erityisen tärkeää, sillä siellä on putkien liitoskohtia, joissa on aina vuotoriski.

Keittiöremonttien yhteydessä tulee usein kysymyksiä kaapistojen alle ja taakse tehtävien vedeneristysten tarpeellisuudesta. Mihin ja miksi keittiöön pitäisi asentaa vedeneristyksiä ja vuoto­kaukaloita.

Määräyksiä ja ohjeita keittiön kosteudenhallinnasta on ollut voimassa jo vuodesta 1999, kun veden- ja kosteudeneristysmääräykset C 1 uudistettiin.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017), niin sanottu kosteusasetus, tuli voimaan 1.1.2018. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen, jossa taustoitetaan ja selostetaan asetuksen sisältöä. Asetusta tukeva ohje on tarkoitettu käytettäväksi kaikessa rakentamisessa.

Ympäristöministeriön ohjeessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta edellytetään kosteuseristystä vähintään pesualtaan kohdalla. Ohje suosittelee vedeneristyksen tekemistä kosteuseristyksenä.

Ohjeessa on myös seuraavanlainen suositus: ”Astianpesukoneen, allaskaapin ja vesijohtoverkkoon kytketyn laitteen kohdalla vesivuodot ohjataan huonetiloihin erillisen suunnitelman mukaisesti esimerkiksi vuotokaukaloilla tai muovimatolla, joka nostetaan vähintään 50 millimetriä seinälle ja kiinnitetään tiiviisti seinärakenteeseen. Myös kylmälaitteiden alle suositellaan vuotoveden esille tuovaa kaukaloa.”

Vuotokaukalo­ on asennettu­ valmiin lattiapinnoitteen päälle ja tiivistetty seinän vedeneristykseen.

Allaskaapin eristäminen on haastavaa

Astianpesukoneen ja hanan vesijohtojen sekä viemärin liitokset ovat allaskaapissa. Liitokset muodostavat aina vuotoriskin. Tästä syystä allaskaapin vedeneristäminen on tärkeää.

Allaskaappiin tai kaapin alle sijoitettava kaukalo, muovimatto tai vedeneristys on vaativa työ, koska­ kaapistoon tulevat vesijohdot ja viemäri muodostavat läpivienti­reiän kaappiin ja/tai lattiaan.

Kaapiston ja putkien läpivientien tiivistys unohtuu usein, kun kaappiin asennetaan vuotokaukalo. Vuotokaukalon tarkoitus ikään kuin unohtuu. Lisäksi vedeneristykset ja putkien läpiviennit kaapistojen alle ovat myös varsin työläitä toteuttaa.

Lattiapäällyste on laitettava kalusteiden alle

SisäRYL 2000 Ohje edellyttää, että lattiapäällyste ulotetaan kalusteiden alle. ”Kalusteiden, varusteiden ja laitteiden alle ja taakse­ jäävät seinä- ja kattopinnat tasoitetaan ja maalataan tai päällystetään, kuten tilan muutkin pinnat. Lattianpäällyste ulotetaan kaapistojen ja liesien yms. laitteiden ­alle.”

Kaapiston alle asennettava­ ­vedeneristys pitäisi toteuttaa ­valmiin lattiapinnoitteen päälle, jotta mahdollinen vuoto saadaan esiin allaskaapin sokkelin alaosaan tehtävän vuodonilmaisinaukon kautta.

Keittiön suunnittelijan on suunnitelmia laatiessaan otettava huomioon vedeneristys ja vuotokaukalon tarve sekä aukko vuodonilmaisua varten. Sähköllä toimivat vuodonilmaisimet tuovat hyvää lisäturvaa.

Teksti ja kuvat Marit Sivén