Helsinki-Vantaan lentoterminaalin ja juna-aseman välisen suoran yhteyden rakennustyöt ovat edelleen kesken. Kehäradan liikennöinti ja sen myötä junayhteys lentoasemalle käynnistyi heinäkuussa.

”Tarkkaa avaamispäivämäärää ei ole sovittu. Meillä on erilaisia aikatauluvaihtoehtoja, mutta mitään ei ole lyöty lukkoon ja tilanne elää. Sisäänkäynnillä työskennellään täydellä teholla ja seuraamme tarkasti tilanteen kehittymistä”, projektipäällikkö Juha Kansonen Liikennevirastosta kertoo.

Yhteyden avaamiseen asti matkustajia palvelee lentoaseman juna-asemalla Tietotien puoleinen sisäänkäynti. Matka sieltä on terminaali 1:een noin 350 metriä ja terminaali 2:een noin 700 metriä. Välillä kulkee nyt maksuton bussi viiden minuutin vuorovälillä.

Finavialla 900 miljoonan euron kehitysohjelma

Finavialla on meneillään Helsinki-Vantaan lentokentällä noin 900 miljoonan euron kehitysohjelma. Se kasvattaa Helsinki-Vantaan kansainvälisen lentoliikenteen kapasiteettia ja valmistaa lentoasemaa palvelemaan 20 miljoonaa vuosittaista matkustajaa vuonna 2020.

Kehitysohjelman ensimmäinen vaihe, Kiitotie 1:n peruskorjaus toteutettiin kesällä kahdessa vaiheessa.

Kiitotieremonttityömaa kattoi lentoasemalla lähes 35 hehtaarin kokoisen alueen. Noin 18 miljoonan euron investoinnissa kiitotieltä jyrsittiin lähes 100 000 tonnia päällystettä. Uutta asfalttia valettiin reilut 135 000 tonnia. Remontin aikana asennettiin 55 km kaapelia ja lähes 2000 valaisinta.

Elokuun puolessavälissä Finavia allekirjoitti kaksi erillistä, historiansa suurinta urakkasopimusta. Niiden yhteisarvo on noin 260 miljoonaa euroa.

Terminaalin talonrakennusurakoitsijaksi valittiin Lemminkäinen ja asematason maarakennusurakoitsijaksi Destia.

Terminaalin laajentaminen toteutetaan projektinjohtourakkana ja asematasourakka allianssimallilla. Molemmissa urakoissa korostuvat yhteiset tavoitteet sekä Finavian, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välinen yhteistyö.

Kahden eri urakan yhteensovittamiseksi Finavia asetti urakoitsijoille yhteiset kustannus-, aikataulu-, turvallisuus- ja laatutavoitteet ja niin liittyvät kannustimet. Laadullisia tavoitteita ovat esimerkiksi matkustajatyytyväisyys ja materiaalien kierrätettävyys. Jos tavoitteisiin päästään, myös urakoitsijat hyötyvät.

Matkustajaterminaalin rakentaminen ja asematasotyöt käynnistyvät vuoden 2016 alussa. Uuden asematasobusseille tarkoitetun rakennuksen rakentaminen voi alkaa jo  tänä syksynä.

Teksti Sirkka Saarinen, kuvat Jyrki Komulainen