Vesikaton rakentaminen maassa säästää Tampereella satoja tunteja korkealla tehtävää työtä.

Tamperelaisen luhtitalon työmaalla kattoristikot ovat jo tukevasti pystyssä, vaikka rakennelma lepää vielä perustusten päällä.

Vesikaton rakentaminen maassa on vähitellen yleistyvä tapa, johon rakennusliikkeitä houkuttelee ennen kaikkea työturvallisuuden parantuminen ja mahdollisuus suojata rakenteet vesisateelta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Trendikodit Oy:n myyntijohtaja Samu Sippola sanoo, että vakavimmat työtapaturmat tapahtuvat tyypillisesti kattotöiden yhtey­dessä.
”Vaarallisimpia työvaiheita on aluskatteen levitys. Vaikka meillä ei vakavia tapaturmia ole sattunut, mutta läheltä piti -tilanteet ovat tapahtuneet katolla. Viime vuosina tällaisia tilanteita ei ole oikeastaan ollut.”

Pellit asennetaan noston jälkeen

Työn alla oleva 490 neliömetrin kokoinen katto kootaan 5 lohkosta, jotka nostetaan paikoilleen seinäelementtien asennuksen yhteydessä. Kattopeltejä ja yläpohjan eristystä sekä höyrynsulkua lukuun ottamatta koko katto tehdään valmiiksi perustusten päällä.

Toimitusjohtaja Lauri Sippola arvioi, että ylhäällä katolla tai telineiltä käsin tehtävän työn määrä vähenee uuden toimintatavan ansiosta peräti 80−90 prosenttia. Tampereen kohteessa puhutaan sadoista tunneista.
”Ristikon kainaloita levyttäessä joutuu menemään jopa kyykkyyn, joten telinetarve on hyvinkin negatiivinen.”

Kokonaan ilman turvavarusteita ei kattoa voi maassakaan tehdä.
”Harjalla työskentelykorkeus on kolme metriä ja silloinhan täytyy valjaat olla”, Samu Sippola sanoo.

Lohkot nostetaan paikoilleen neljästä tukipisteestä ristikoiden alapaarteiden alapuolelta. Koska lohkot ovat suuria ja katon muoto epäsymmetrinen, harjalta nostaminen ei tässä kohteessa onnistu.
”Harjalta nostettavaan kattoon olemme joskus tehneet pellitkin valmiiksi maassa harjapeltiä ja savupiipun peltejä lukuun ottamatta”, Lauri Sippola kertoo.

Useimmiten kate on asennettu vasta noston jälkeen.

”Katto aina taipuu vähän, kun nostetaan, ja silloin on riski, että pelti ruttaantuu. Tästä aiheutuu turhaa kulua”, Samu Sippola sanoo.

 

Kahdeksantoista asunnon luhtitalo pysyy säältä suojassa, kun katto­lohkot voidaan nostaa seinä­elementtien päälle heti pysty­tyksen jälkeen. Samu Sippolan mukaan katon rakentaminen maassa on onnistunut myös sellaisilta omatoimirakentajilta, joilla on jonkinlaista rakennusalan taustaa.

 

Nosto paikalleen kestää vartin

Nostoa varten kattoelementteihin tehdään lisäjäykistykset. Erityisesti harjalta nostettaessa alapaarteisiin kohdistuvat puristavat voimat kasvavat suuriksi.

”Kattorakenne on suunniteltu kestämään juuri päinvastaisia voimia. Siksi noston kestävyys on suunniteltava huolellisesti. Jos nostaa väärästä kohdasta, riskit ovat isot”, Lauri Sippola sanoo.

Katon nostaminen paikoilleen on nopea toimitus. Sippolat kertovat, että tyypillisesti aikaa kuluu vartti. Ennätys on kolme minuuttia.

”Katto ohjataan sen vastakkaisiin kulmiin kiinnitetyillä naruilla noin 20 senttimetrin päähän. Loppu hoidetaan lankun pätkillä, jotka toimivat kiiloina ja ohjaavat katon paikalleen”, Lauri Sippola kertoo.

Koska maassa rakentaminen on helpompaa, näkyy se Sippoloiden mukaan myös laadussa.

”Esimerkiksi otsalaudat on helpompi ampua kiinni, kun ne ovat hartiatasossa”, Samu Sippola havainnollistaa.

Vaikka nostosta syntyy kustannuksia, on maassa rakentaminen myös taloudellisesti kannattavaa. Lauri Sippolan mukaan katon rakentamiseen tarvittavaa työaikaa säästyy kymmeniä prosentteja.

”En puhu kustannussäästöistä, mutta jonkinlainen tehokkuusajattelu täytyy olla, että pysymme mukana tiukassa hintakilpailussa”. 

Harkitse maassa rakentamista, jos:

  • Katon rakenne ei ole turhan moni­mutkainen. Helpoimmalla pääsee  yksinkertaisen harja- tai pulpetti­katon kanssa. Monimuotoisen kurkihirsirakenteen kasaaminen sokkelin päällä voi olla hankalaa.
  • Perustus on yhdessä tasossa. Moniportaisen perustuksen päälle kattoa on vaikea tukea rakentamisen ajaksi.
  • Tontilla on riittävästi tilaa nostoa ja katon tilapäistä säilytystä varten. Jyrkkään rinteeseen kattoa ei kannata nostaa odottamaan ylösnostoa.

Teksti Sari Rautanen, kuva Marjaana Malkamäki