Helsinki-Vantaan lentokentällä nokkamiehenä urakoiva rakennusmestari Juhani Launonen on kartuttanut kokemusta elementtirakentamisesta aina 1980-luvulta saakka. Johtamistyylissään hän suosii pehmeyttä käskyttämisen sijaan.

Rakennusmestari Juhani Launonen, 61, on ollut elementtirakentamisen kanssa tekemisissä koko työuransa ajan eli 1980-luvun alusta asti. Johtamisoppinsa perustan hän on saanut viime vuosituhannella, jolloin rakentamisessa johtamisen perusprinsiippi oli käskyttäminen. Siksi hänen oma arvionsa tavastaan antaa palautetta tuntuu hieman yllättävältä.

”Annan palautetta usein, mutta olen silloin hyvin pehmeä. Minulla on auktoriteettia, ja se auttaa. Ei yleensä tarvitse monta kertaa sanoa.”

Isonkin työmaan projektipäällikkö voi siis olla pehmeä alaisia johtaessaan, kunhan omaa auktoriteettia. Siinä se salaisuus.

Mutta miten auktoriteetti sitten hankitaan?

Siihen taas antaa vastauksen lähipiiristä saatu kuvaus Launosesta: ”Juhanin läsnäolo ja ammattitaito herättävät kunnioitusta, koska hän tietää, mistä puhuu. Hän arvostaa rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttä ja sitä hän vaatii sekä omalta porukaltaan että alihankkijoiltaan. Juhani pyrkii näkemään kaiken työn ja kiireen läpi, myös sen yksittäisen työnsuorittajan eli ihmisen”.

Koetellut aliurakoitsijat

Elementtityömaiden ja johtamisen olosuhteet ovat muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Pilkotut urakat ovat nyt suosiossa. Kymmenen vuotta sitten Parmallakin oli työntekijöitä asentajina sekä sauma- että pintavaluhommissa.

”Kun oli omia miehiä työssä, hommat pelasivat eri lailla. Laman myötä sen kaltaisesta toimintamallista luovuttiin. Nykyisestä mallista en ole oikein innostunut, mutta siihen on menty. Firman ratkaisuille on oltava lojaali.”

Launoselle on kertynyt runsaasti kokemusta niin vanhalla kuin uudellakin mallilla työskentelystä. Lisäksi hänellä on kokemusta betonielementtitehtaan johtohommista Suomesta ja Venäjältä sekä asennusryhmien vetämisestä. Viimeisimpänä hänelle on karttunut kokemusta Parman isojen työmaiden projektipäällikön roolissa.

Nyt hänen työmaanaan on Helsinki-Vantaan lentokentälle rakennettava kahdeksankerroksinen pysäköintilaitos ja sen elementtirunko. Launonen on siellä ainoa Parman palkkalistoilla oleva työntekijä hoitaen isoa postiaan lukuisten aliurakoitsijoiden nokkamiehenä.

Työmaana rakennus on valtava, ja siellä asennetaan lähes 7 000 betonielementtiä. Parkkitaloihin sopiva runkoratkaisu on Parman kehittämä.

”Minulla on täällä todella hyviä aliurakoitsijoita, joiden kanssa on tullut vuosien varrella vietyä läpi monia hankkeita. Niinpä uskalsin suositella pomoille samaa porukkaa tännekin aikataulujen kannalta tärkeisiin pintabetoni- ja saumavaluihin. Elementtien asennustöistä vastaa kaksi ryhmää, joihin tutustuin jo 1990-luvun lamavuosien aikaan Venäjällä.”

Juhani Launonen paneutuu perusteellisesti työhönsä ja vastuisiinsa. Saamaansa palautetta hän sanoo miettivänsä vielä työviikon päätteeksikin, ja välillä yöunet menevät.

Launonen pääsee vaikuttamaan hankkeisiin otettavien aliurakoitsijoiden valintaan. Niinpä koetellut, ammattitaitoiset ja tarvittaessa pitkään päivään venyvät porukat ovat pysyneet hänen mukanaan eri projekteissa.

Uusiakin aina kokeillaan, ja joskus palautteessa ei selvitä pelkillä pehmeillä puheilla. Nyt porukoissa on yksi ratas, joka ei sovi vauhdilla pyörivään hyrrään.

”Joskus työni tahtoo olla yhtämittaista tappelua aliurakoitsijoiden kanssa. Niissä on parempia ja huonompia. Hommasta ei joskus tule mitään. Täälläkin on yksi aliurakoitsija opetellut liian kauan parannusta hommaansa, joten se porukka menee nyt vaihtoon.”

Suomenlahden takaa löytyy ahkeria työporukoita, joissa on osaavia ammattimiehiä. Sen sijaan työjohdossa on parantamisen varaa. Suomenlahden takaa voi sillä nimikkeellä tulla mitä sattuu.

Realistiset aikataulut

Urakkamuotona pysäköintilaitoksessa on allianssista kehitetty malli, niin sanottu kevytallianssi. Siinä osapuolina ovat SRV:n ohella Finavia, suunnitteluryhmä ja Parma.

Jotta aikatauluihin voi sitoutua, pitää työmaapäästä vastaavan olla mukana projektissa jo ennen sopimuksen tekoa. Parasta on, jos vastaava olisi mukana jo tarjousvaiheessa.

”Pääurakoitsijat ahdistelevat meitä aliurakoitsijoita jatkuvasti aikataulujen pitävyydestä. Täällä onkin siihen edellytykset, sillä SRV:llä on 3D-mallit, jotka perustuvat meidän käsintehtyihin asennusaikatauluihimme. Niistä he näkevät, missä vaiheessa pitäisi olla. Työmaakoppinsa ikkunasta kurkistellen he sitten tarkistavat todellisen tilanteen”, Launonen hymähtää.

Hän muistuttaa, että sopimusta tehtäessä ei saa olla liian optimistinen. Aikataulujen kiinnisaaminen on kallista.

Pääurakoitsijan kanssa pidetään varsin vähän kokouksia. Protokollassa on usein aikataulujen ohella työturvallisuusasiat.

”SRV:llä on tarkka ohjeistus, ja vastaava on luonut systeemit tiukaksi. Työsuojeluorganisaatiossa on useita henkilöä, jotka päätyönään valvovat turvallisuusasioita. Valvonta toteutetaan tosi tehokkaasti, joten siitä ei synny hidastusta eikä se tee työstämme kalliimpaa. Vaatimukset ovat silti kovat, selkeästi normaalia tiukemmat, mutta hyvä niin!”

Alituinen kiire riesana

Projektipäällikön hommiin tuo oman lisänsä työporukan hankinnoista huolehtiminen. Parmalla löytyy tärkeimpiin vuosisopimukset, mutta toimitusten ajoittaminen työllistää projektipäällikköä. Lisäriesana on Launosella parhaillaan firman uusi hankintaohjelma.

”Kiertelisin mieluummin holvilla, keskustelisin kavereiden kanssa ja hoitaisin tehtäväni siellä käytännön tasolla, kädet savessakin. Haluan tietää mitä missäkin tehdään. Kuitenkin pitää hoitaa paperitöitä. Puhelin onkin tärkein yhteydenpito työmaan porukoihin. Se on pannut miettimään, jaksaako tätä jatkaa enää montakaan vuotta”.

Oman lisänsä tulevaisuuden pohtimiseen tuo perusteellisuus ja suoraselkäisyys, joilla Launonen paneutuu vastuisiinsa. Siksi vastaus hänen saamastaan palautteesta ei tulekaan yllätyksenä.
”Palautetta on vaikeata ottaa vastaan. Sitä pohtii vielä ajaessaan työviikon jälkeen kotiin. Omaatuntoa kolkuttaa ja yöunetkin välillä menevät”, juttelee iso mies hiljakseen. 

Juhani Launonen

61-vuotias.

Asuu Laitilassa.

Koulutus: rakennusmestari 1980, Turun Teknillinen Oppilaitos.

Työnantaja: Parma (nykyisin
Consolis Parma Oy) ja sen edeltäjät vuodesta 1981; lamavuosina 1990-luvulla 7 vuotta Venäjällä Skanskan ja Teräsbetonin työmaatehtävissä.

Työtehtävät: elementtitehtaalla ja asennustyömailla työnjohtaja, projektipäällikkö.

Perhe: avioliitossa, kolme
lasta ja kolme lastenlasta.


3 vinkkiä

1.  Aikataulut on suunniteltava huolellisesti ja realistisesti. Aikatauluista on pidettävä kiinni.
2.  Aliurakoitsijoista etusijalla ovat osaamisensa ja tiukassa paikassa venymiskykynsä osoittaneet, mutta uusia on jatkuvasti etsittävä.
3.  Auktoriteetin ja molemminpuolinen luottamuksen saaminen
vaatii aikaa.

Teksti Risto Pesonen, kuvat Jarkko Mikkonen