Kantaverkoista vastaava Fingrid Oyj arvioi, että vuoteen 2033 mennessä verkon kehittämiseen tarvitaan noin neljän miljardin euron investoinnit. Investointipäätökset tehdään erikseen ja tapauskohtaisesti, mutta rakentajien ja laitetoimittajien näkökulmasta markkinat näyttävät siis ­vähintään kiinnostavilta.

Fingridin joka toinen vuosi päivitettävässä pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmassa perustellaan kantaverkon mittavia investointitarpeita sähkön tuotannon ja kulutuksen kasvulla sekä toimialan monilla muutoksilla ja turvallisuusseikoilla.

Teollisuudessa sähkö korvaa polttamiseen perustuvia prosesseja. Muuallakin uusi sähköistymisen aalto on meneillään. Sekä valtakunnanrajat ylittävää että Suomen sisäistä sähkön siirtokapasiteettia on lisättävä, jotta sähköverkko toimii luotettavasti esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon kasvaessa.

Teksti Martti Ristimäki kuva Adobe