Niin työvaate- kuin henkilönsuojainasioissa täytyy kuulla myös käyttäjää. Epämukavat suojaimet jäävät käyttämättä, toteaa Lujatalon työnjohtaja Mari Mykkänen.

Rakentamisessa on liian paljon tilanteita, jossa asianmukaisia henkilönsuojaimia ei käytetä, vaikka pitäisi. Kyse on työmaiden suurimmasta työturvallisuus- ja terveysriskistä.

Työnjohtajilla ja mestareilla on kuitenkin työkalupakissaan monta hyvää keinoa ongelman ratkaisuun.

Lujatalon työnjohtaja Mari Mykkänen on huomannut, että henkilösuojaimia käytetään jatkuvasti paremmin, koska sitä vaaditaan yhä aktiivisemmin.

”Olen varmasti tiukan työnjohtajan maineessa työturvallisuusasioissa. Ongelmiin on helppo puuttua, kun yrityksen menettelytavat ovat kaikkien tiedossa.”

Lujatalon Nätisti-Pahasti-Hyvästi-menettelyssä ensimmäisestä virheestä työ keskeytetään ja asiasta huomautetaan suullisesti. Jos virhe jatkuu, annetaan kirjallinen varoitus. Kolmannella kerralla henkilö poistetaan työmaalta ja tietty summa pidätetään urakan maksuerästä.

”Olen ottanut tavaksi valokuvata työturvallisuuspuutteet ennen huomauttamista. Valokuvien avulla työntekijä ymmärtää virheen helposti myös suojainten kohdalla ja asia ratkeaa nopeasti. Näin on myös suojainten kohdalla.”

Mykkänen kiinnittää paljon huomiota suojainten käytettävyyteen ja mukavuuteen.

”Kukaan ei viihdy esimerkiksi hiertävissä työhousuissa pitkään, joten siinä täytyy kuulla myös käyttäjää. Epämukavat suojaimet jäävät käyttämättä.”

”Hengityssuojainten tulee olla puolestaan istuvat ja tiiviit. Kasvot ovat kuitenkin erilaisia. Aina on joku, jolle työmaan kertakäyttöiset hiukkassuojainmallit eivät sovi. Silloin suojain etsitään ja tilataan erikseen.”

Kun pölyävä työ on pitkäaikaista, puolinaamari on paras ja edullisin ratkaisu.

Joskus kovin hyvää vaihtoehtoa ei ole.

”Kun ruiskutetaan alakattoa ylöspäin, tasoitesumu laskeutuu nopeasti suojalaseille. Yksi ratkaisu on suojakalvot, joita otetaan pois sitä mukaa, kun lasit likaantuvat”, Mykkänen kertoo.

”Yritän näyttää mallia”

Consti Yhtiöt Oyj:ssä on havaittu, että kaikki ohjaamisen ja kannustamisen keinot ovat tarpeen, kun työntekijöitä motivoidaan henkilönsuojainten käytössä.

”Olen pyrkinyt opastamaan positiivisen kautta, kertoo työnjohtaja Wilhelm Lundén Constilta.

Hänellä on tapana kertoa esimerkkejä, mitä vahinkoa saattaa seurata, jos suojaimet jäävät pukukaappiin.”

”Yritän näyttää mallia. Myös oma lievä kuulovammani innostaa laittamaan kuulosuojaimet herkästi korville. Joskus otan sen esiin opastuksessa”, Lundén kertoo.

Nyt, kun kypärän käytössä ei ole enää ongelmia, työnjohtaja yrittää jalkauttaa kypärän leukahihnan kiinnittämisen. Uusia haasteita on myös vaatimus suojavaatteiden huomioväreistä.

Consti järjestää säännöllistä henkilönsuojainkoulutusta omille työntekijöille. Aliurakoitsijoiden työturvallisuusosaamisessa on ajoittain puutteita.

”Perehdytys on paras tilaisuus kertoa aliurakoitsijoiden väelle työmaan työturvallisuudesta ja yleisistä periaatteista. Samalla otan esiin tarvittavat suojaimet. Kieliongelmista huolimatta varmistan, että asiat ymmärretään”, Lundén sanoo.


Henkilönsuojaimet laissa ja asetuksissa

Työturvallisuuslaki määrää mm, että

 • työnantaja selvittää työn vaarat, varaa henkilösuojaimet niiden mukaan ja opastaa työntekijää suojaimien käytössä ja
 • työntekijä käyttää ja hoitaa suojaimia ohjeiden mukaan.

Lähteet: Valtioneuvosto, päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä, Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta


Työnjohtaja kannustaa ja motivoi

 1. Huolehdi, että suojaimet ovat asianmukaiset ja yksilöllisesti sopivat.
 2. Ota työntekijät mukaan suojainten valintaan.
 3. Neuvo, miten suojaimia käytetään ja huolletaan oikein.
 4. Seuraa suojainten käytössä ilmeneviä puutteita.
 5. Anna suojainten kunnon tarkistuslista työntekijälle.
 6. Jos työntekijällä on terveysongelmia suojaimen kanssa, ohjaa työterveyshuoltoon.
 7. Järjestä työntekijöille säännöllistä suojainkoulutusta ja -opastusta. Ota aliurakoitsijat mukaan.
 8. Näytä itse esimerkkiä.
 9. Työnjohtajien ja mestarien suojainkoulutuksessa kannattaa opettaa myös motivointia ja kannustamista.
 10. Varmista, että kaikki tietävät suojainten käytön laiminlyönnistä seuraavat sanktiot, jotka ovat tilaaja- ja urakoitsijakohtaisia.

Lähteet: Työterveyslaitos, ttl.fi ja Työsuojeluhallinto, tyosuojelu.fi

Teksti Riitta Malve, kuva Adobe Stock