Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä Helsingin Viikinkaarella telekaapeleiden asennukseen käytetään perinteisten kaapelinsuojaputkien sijaan Cubis Multiduct -kaapelikanavaa.

Muoviset neliskulmaiset kaapelinsuojalinjat koostuvat toisiinsa liitettävistä monireikäisistä kaapelielementeistä. Elementin muoto säästää tilaa ahtaassa katurakenteessa.

Viikin uudenlaisiin kaapelikanaviin on vedetty muun muassa eri operaattorien ja yliopiston valokuitukaapeleita.

Cubisin ja tavallisen kaapelisuojauksen välillä tehtyjen työteholaskelmien perusteella prosentuaalinen kustannusero on todella pieni. Todellinen hyöty punnitaan elinkaaren mittaan ja kaapelikanavien yhteiskäytön yleistyessä.

Raide-Jokerin työmaalla kertyneiden kokemusten perusteella kaapelikanavan materiaali ei kestä kovin hyvin pistemäisiä kuormia. Viikissä ongelma ratkaistiin tekemällä kanavien ympärille alkutäyttö kivituhkalla.