Prosenttitaide voi olla paitsi teoksia myös tapahtumia, jotka auttavat uusia asukkaita juurtumaan uuteen kotiympäristöönsä.

Tamperelainen Frei Zimmer Oy sai ensimmäisen Jyväskylän kaupungin myöntämän valtakunnallisen prosenttikulttuuripalkinnon 24. maaliskuuta 2017. Yritys toteuttaa kokonaisvaltaisesti julkisia taideteoksia erilaisiin rakennus- ja ympäristökokonaisuuksiin. Tampereen Rantatunnelin taideteokset ja Porvoon Länsirannan taideohjelma kuuluvat sen viime vuosien merkittävimpiin tuotantoihin.

Palkintojury kiinnitti huomiota palkinnon saajan tuoreisiin ratkaisuihin taiteen ja arkkitehtuurin yhdistämiseksi. Perusteluissa kiitettiin myös uudenlaista yrittäjyyttä, jossa etsitään tapoja taiteilijoiden, rakennuttajien ja arkkitehtien sujuvalle yhteistyölle. Palkintosumma on 5 000 euroa.

Frei Zimmerissä työskentelevät toimitusjohtaja, kuvataiteilija Tuula Lehtisen ja arkkitehti Lasse Kosusen rinnalla tuottajat Heini Orell ja Laura Lehtinen. Taidetuotannot ovat työllistäneet tähän mennessä yli kaksisataa taiteilijaa. Tilaajia ovat rakennusyritykset, kaupungit, valtio ja ely-keskukset.

”Suurimpia kysymyksiä, kun tilataan taidetta johonkin rakennushankkeeseen, on tunnistaa paikat, joissa taidetta voi olla. Meidän kaltaiset toimijat voivat auttaa tilaajaa niiden oivaltamisessa. Selvitysten mukaan taide tuo lisäarvoa hankkeisiin”, kertoo Tuula Lehtinen Frei Zimmeristä.

Arkkitehtuuriin integroitu taide lisää taiteen tasa-arvoisuutta. Lehtisen mukaan se myös viestii rakennuttajan toiveesta, että asukkaat viihtyvät ja voivat hyvin.

Rakentajat markkinoivat taiteella

Prosenttitaide tarkoittaa suositusta käyttää noin yksi prosentti rakentamisbudjetista hankkeeseen liittyvään taiteeseen. Kunnissa prosenttiperiaatetta on alettu noudattaa vaihtelevasti 1960-luvulta lähtien.

”Prosenttikulttuuripalkinnon nimellä halusimme laajentaa yleistä käsitystä prosenttitaiteesta, joka rajoittuu konkreettisiin taideteoksiin. Prosenttikulttuuri sisältää sekä erilaiset kulttuuri- ja taidetapahtumat että perinteiset taide-esineet”, kertoo Jyväskylän kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Mari Aholainen.

Palkinnolla haluttiin nostaa esiin taiteen merkitystä myös Jyväskylän uudella Kankaan asuinalueella. Monenlaiset taidetapahtumat ja teokset ovat juurruttaneet Kankaan uusia asukkaita kotiympäristöön sekä lisänneet heidän osallisuuttaan sen muotoutumisessa.

”Rakennusyritykset käyttävät prosenttitaidetta kohteidensa markkinoinnissa vasta nyt, kun näkevät niitä konkreettisesti toteutettuina. Kuvittelimme heidän hypettävän sitä suunnittelusta saakka”, Aholainen huomauttaa.

Kankaalaiset toimijat rahoittivat palkintoa

Prosenttitaiteen rahoitukseen ei ole yhtä mallia. Kankaalla sitä kerätään rakentamisen ja maankäytön maksuista, ja kanavoidaan palveluyhtiön kautta. Uudella asuinalueella toimii niin ikään sekä oma kulttuurituottaja että taidekoordinaattori.

Kankaan alueen toimijat ovat ylpeitä prosenttitaiteestaan ja haluavat tukea sitä koko maassa. Prosenttikulttuuripalkinnon rahoitukseen osallistuvat Kankaalta Humanistinen ammattikorkeakoulu, rakennusyhtiö Peab, liikuntapäiväkoti Touhula, Inmeco rakennuskonsultit sekä arkkitehtitoimisto Oikarinen. Myös Jyväskylän kaupunki rahoittaa palkintoa.

Palkinnosta päättivät Oulun taidemuseon yhteistyönjohtaja Anna-Riikka Hirvonen, Helsingin taidemuseon projektisuunnittelija Klas Fontell, opetus-ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Petra Havu sekä Jyväskylän kaupungin edustajina kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Mari Aholainen.

Teksti Riitta Malve, kuvat Frei Zimmer ja Ville Kotimäki