Viisi vuotta valtakunnallisen kosteus- ja hometalkoot ohjelmapäällikkönä toiminut tekniikan tohtori Juhani Pirinen aloitti vuodenvaihteessa työt FCG, Finnish Consulting Group Oy:ssä. Siellä hän vetää yrityksessä uutta Rakennusterveys- ja sisäilmasto -toimialaa.

Ympäristöministeriön vetämistä talkoissa, jotka voimassa olevalla päätöksellä jatkuvat vain kuluvan vuoden, saatiin hänen mukaansa aikaan paljon hyvää. Paljon jäi kuitenkin myös kesken.

Pirinen kiittelee talkoisiin osallistuneiden tahojen yhteistyötä ja aktiivisuutta: ”Erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön panostus ilahdutti. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin on nyt oikeasti tartuttu ympäri Suomea.”

”Sen sijaan asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyysasia ei edennyt. Asuntokauppaan liittyvää lainsäädäntöä ja rakennus- ja kiinteistöalaan liittyviä säädöksiä laaditaan eri ministeriöissä. Kuntotarkastajan pätevyysvaatimuksien kehittämiselle ei löytynyt vastuutahoa.”