Puhdasta ilmaa, enemmän valoa, ei kemikaalipäästöjä – eli kaikin puolin turvallinen koti asua. Tätä lupaa pohjoismaista Joutsenmerkkiä mielivä kerrostalo Vantaan Hakunilassa.

Komea rivi kahdeksankerroksisia, rakennusvaiheessa vielä betoninharmaita, kerrostaloja katsoo Vantaan Hakunilassa rinnatusten kohti etelää. Kolmisen vuotta sitten talojen ja koko niiden rajaaman korttelin paikalla Kaskealantiellä oli iso bussivarikko.

Talorivin länsipäässä nousee kaksi taloa, joiden on valmistuessaan määrä täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkki-kriteeristön vaateet. Molemmissa NCC:n urakoimissa taloissa on yksi rappu ja asuntoja niissä on yhteensä 127. Kerroksia on porrastetusti kuudesta kahdeksaan.

Joutsenmerkki yleistyy

Joutsenmerkki on tunnetuin ympäristönormeistaan, mutta rakennuksissa se yltää myös asuinturvallisuuden ja viihtyisyyden kaikille alueille energiatehokkuudesta, puhtaasta ilmasta ja materiaalien ympäristöystävällisyydestä aina valoisuuden määrään.

Vantaan Vuokratalojen (VAV) rakennuttamat ja NCC:n urakoimat kaksi taloa on ensimmäiset tämän kokoluokan rakennukset, jotka hakevat Joutsenmerkkiä. Niitä ennen sertifikaatti on myönnetty asuinkerrostaloista Mestariasuntojen Järvenpäähän vuonna 2015 rakentamille vapaarahoitteisille luhtikerrostaloille. NCC:n nyt rakenteilla olevat talot tehdään tuoreilla Joutsenmerkki 3 -kriteereillä.

NCC on rakentanut Ruotsissa jo vuosia Joutsenmerkki-kerrostaloja ja päättänyt laajentaa toimintaa Suomeen. NCC:n lisäksi JM Suomi on ilmoittanut, että sen kaikki omaperusteisesti rakentamat kohteet ovat jatkossa Joutsenmerkki-kriteeristön mukaisia. Sen ensimmäinen sen kohde on Pasilaan keväällä 2018 aloitettu Asunto Oy Helsingin Höyhensaari.

Pidempää ja tarkempaa suunnittelua

Mutta palataan Vantaalle ja kevääseen 2017.

”Maaliskuussa 2017 iskettiin kuokka maahan. Vantaan kaupungin tekemä stabilointi oli jo valmistunut, ja muut aluerakentamistyöt olivat käynnissä”, projekti-insinööri Ina Suutari kertoo.

Joutsenmerkki on ollut tekijöiden mielessä jo suunnittelupöydältä lähtien.

”Merkki vaikuttaa paljon muun muassa materiaalivalintoihin ja materiaaleissa erityisesti niiden kemikaaleihin. Siksi meillä on ollut hyvin yksityiskohtaiset suunnitelmat jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Materiaalit on hyväksytetty Joutsenmerkin vaatimukset täyttäviksi, ja sitten ne on viety mahdollisuuksien mukaan suunnitelmiin”, Suutari sanoo.

Työnjako on työmaalla selvä: NCC vastaa tilaajalle kokonaisuutena Joutsenmerkin hakemisesta, kriteereistä ja sen saamisesta.

”Suunnittelijat on toki briiffattu tarkoin asiaan, mutta meillä on päävastuu suunnitteluohjauksesta.”

Urakoitsijalle Joutsenmerkin lunastaminen tulee opettelun ja uusien toimintatapojen omaksumisen myötä.

”Tavalliseen talonrakentamiseen verrattuna meidän on pitänyt lyödä lukkoon suuri määrä materiaaleja hyvin paljon aikaisemmin. Materiaalien hyväksyntä on monien materiaalien kohdalla vaatinut paljon aikaa”, Suutari sanoo.

Kaikkien taloissa käytettävien materiaalien ei tarvitse olla ennakkoon Joutsenmerkki-hyväksyttyjä, vaan riittää, että ne täyttävät ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan Joutsenmerkki-vaatimukset. Lähes kaikista materiaalityypeistä on löytänyt melko vaivattomasti vaatimustenmukaiset materiaalit. Tätä on helpottanut muun muassa ennakoitu yhteistyö materiaalivalmistajien kanssa.

Aliurakoitsijat tiiviisti mukaan

Yhteistyö aliurakoitsijoiden kanssa on yksi osa rakennusprosessia, johon Joutsenmerkki-kriteeristö ottaa kantaa. Pääurakoitsijan pitää raportoida, miten aliurakat on tehty, miten aliurakoitsijat on perehdytetty ja miten heitä valvotaan.

NCC:n oma henkilöstö on ensin perehdytetty Joutsenmerkki-toimintaan, ja he ovat puolestaan ohjeistaneet aliurakoitsijoita.

”Tämä on aliurakoitsijoille uusi juttu ja vaatii tarkkaa ohjeistusta. Ensisijaisesti tämä koskee materiaalivalintoja, joiden kanssa pitää olla tarkkana. Rakentamistapaan ei ole tarvinnut tehdä muutoksia, sillä meidän laatujärjestelmämme on hyvin tiukka”, työmaainsinööri Mikko Kiiveri sanoo.

Joutsenmerkki-rakentaminen on merkinnyt aliurakoitsijoille ennen kaikkea sitä, etteivät he ole voineet mennä omatoimisesti ostamaan esimerkiksi haluamaansa maalia rautakaupasta, vaan maalin on pitänyt olla juuri sovittu, kriteeristön täyttävä tuote. Isojen massatuotteiden osalta tämä ei ole ollut ongelma, mutta talojen viimeistelyvaiheessa valvonnan on Suutarin mukaan pitänyt olla tarkkaa.

”Kaikkien tuotteiden, pienintä puukittipurkkia myöten, pitää täyttää Joutsenmerkki-vaatimukset. Tämän olemme huomioineet kaikissa urakkasopimuksissamme. Sen lisäksi olemme painottaneet asiaa kaikissa aloituspalavereissa ja työmaalle tulevien uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Mutta tämäkään ei ole poistanut valvonnan tarvetta. Aliurakoitsijamme näkevät kuitenkin kokonaisuutena Joutsenmerkki-rakentamisen positiivisena asiana. Onhan tällaisessa uudessa toiminnassa mukana oleminen heillekin hyvä referenssi, Suutari sanoo.

Yksityiskohdat kunnossa

Rakennusvaiheessa Joutsenmerkki-luokitus näkyy monin tavoin. Rappukäytävän katossa on vielä luukut auki niin, että vesijohdot näkyvät. Ne ovat Uponorin valmistamia komposiittiputkia. Kuparin käyttöä ei suosita, koska sen elinkaarivaikutukset ympäristöön ovat komposiittia haitallisemmat.

Kun menemme sisään työn alla olevan huoneistoon, tapaamme keittiössä rakennusmies Markus Malkin. Hän tiivistää parhaillaan tiskipöydän etupuolella olevia laattasaumoja Joutsenmerkki-hyväksytyllä silikonilla. Viereisessä huoneistossa on meneillään sähkökeskuksen asennus, jonka kaapeloinnissa on huomioitu Joutsenmerkin vaatimukset.

Varastona olevassa huoneistossa on muun muassa maaleja, laminaattipakkoja ja saumausaineita, joissa useimmissa on joko Joutsenmerkki tai ne ovat muutoin hyväksytetty käytettäväksi.

Jokaisessa työn alla olevassa kerroksessa näkyy, että Joutsenmerkin mukainen toiminta yltää myös työmaan jätehuoltoon. Eri jätejakeille kuten puulle, muoville, betonille, metallille, paperille ja kartongille sekä sekajätteelle, on omat keräyspönttönsä. Ne tyhjennetään työmaan pihalla olevalle jätealueelle kukin omaan kasaansa. Sieltä esimerkiksi puujäte viedään Labion kierrätyslaitokselle hyödynnettäväksi ja sementti sekä tiilimurska Rudukselle, joka tekee siitä Betorock-mursketta.

Kierrätys avittaa Joutsenmerkin saantia niin, että 70 prosentin kierrätysaste tuo vaaditusta 16 lisäpisteestä kolme. Kaikkiaan Joutsenmerkkiin tarvitaan 41 pistettä, jotka lasketaan eri kohteista. Huhtikuussa Kaskelantien työmaan kierrätysaste oli 82 prosenttia. Lassila & Tikanoja vastaa NCC:n jätehuollosta tällä työmaalla.

Energiatehokkuuden osalta Joutsenmerkki edellyttää, että talon E-luku on korkeintaan 85 prosenttia C-luokan raja-arvosta, joka on kaukolämpöön kytketyillä kerrostaloilla 130. Näin ollen korkein sallittu arvo on 110. Rakenteilla olevissa taloissa on päästy arvoon 108.

Talojen huipuilla olevien IV-konehuoneiden katot on päällystetty aurinkokennoilla, jotka parantavat talojen energiatehokkuutta.

”Valoisalla kaudella saamme aurinkokennoista suurimman osan kiinteistösähköistä”, Kiiveri sanoo.

Vaikka Kaskelantien työmaasta ja valmistuvista taloista puhutaan jo nyt Joutsenmerkki-kohteena, on se tarkasti ottaen ennenaikaista. Joutsenmerkkiä valvova Motiva Services päättää vasta työmaan ja talojen loppuauditoinnin jälkeen, myönnetäänkö merkki.

”Joulun pyhien jälkeen tehdyn väliauditoinnin perusteella näyttää hyvältä, että saamme Joutsenmerkin”, Suutari sanoo.

Teksti Jukka Nortio, kuvat Anton Reenpää