Rakentamisen kehittäminen aukeaa uudesta näkökulmasta, kun asiaa venttileeraa Fira Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Kokkosen kanssa.

Hän näkee erityisesti korjausrakentamisen sisältävän suuren kehittämispotentiaalin, joka on pitkälti käyttämättä. Se on yhteiskunnan kannalta suuri menetys, mutta se on ollut Kokkosen johtaman yrityksen perustamiselle ja kasvulle vankka ponnistuspohja.

Potentiaali on tarjonnut hänelle mahdollisuuden unelmaan. Ja unelmia uusista avauksista ja toimintatavoista pitää yritysjohdolla olla itselleen ja tarjottavaksi myös koko toteutusketjulle.

Ihmisten aarrearkut auki

Fira Palvelut Oy ja sen strategia muotoutui kuusi vuotta sitten Kokkosen ja Fira Oy:n hänelle tutun johdon pohdinnoissa. Kokkonen oli toiminut tietoliikennetekniikan palveluyritys Daxtum Oy:ssä, josta hän vuonna 2007 yritysostossa siirtyi Empower Oy:hyn.

Intohimo uuden liiketoiminnan kehittämiseen oli kuitenkin suuri, ja sektoriksi löytyi putkiremontit. Niiden määrät ovat voimakkaassa kasvussa, ja palveluliiketoiminnan oppeja vaikutti olevan vähäisesti käytössä. Siinä Kokkonen näki mahdollisuuden erikoistumiseen ja unelmansa toteuttamiseen.

”Näen palveluyritystoimintamme peruspilarina mission, vision, strategian ja arvot, vaikka näistä ovatkin jotkut yritysgurut jo luopumassa. Meillä niihin perustuu myös henkilöjohtaminen. Samaan suuntaan kaikkien on mentävä ja näkemyksien on oltava yhteneväiset. Jokainen työntekijä on aarrearkku, ominaisuuksiltaan ja osaamiseltaan. Johdon tehtävä on miettiä, miten mahdollistaa henkilöstön ja kumppaniyritysten onnistuminen ja hyvä mieli.”

Erikoistuminen on viety myös asiakasvalinnassa pitkälle. Vain asunto-osakeyhtiöt kiinnostavat yhtiötä.

”Kiinteistöosakeyhtiöissä asiakkaana olisivat talon omistavat toimijat eivätkä kotinsa omistavat perheet. Konseptiimme kuuluu olennaisesti nimenomaan asukas, joka on hyvällä mielellä töiden päätyttyä. Hänelle teemme tarvittaessa laajemmatkin remontit kodin kunnostamiseksi.”

Hyvää mieltä ja tarkat aikataulut

Putkiremonttien palvelukonseptiin, jolla Fira Palvelut on erottautumassa markkinoilla, on haettu vaikutteita Saksasta. Siellä löytyy esimerkkejä, joissa tarkalla aikataulu- ja työnsuunnittelulla sekä työssä tapahtuvalla toteuttajien pitkäjänteisellä oppimisella on päästy pitkälle. Kaikki tietävät roolinsa ja tehtävänsä työketjussa.

”En itse uskonut kehuttua tehokkuutta, ennen kuin näin homman paikan päällä ja tutustuin kustannuksiin. Asukkaan kannalta on hienoa viikossa hoidettu kylpyhuoneen remppa ja kustannusten jääminen 35 prosenttiin Suomen tasosta. Työntekijöille taas on tärkeätä työmahdollisuuksien jatkuvuus saman porukan kanssa seuraavassa hankkeessa ja työtehtävien toistuvuus, joka varmistaa lopputuloksen laadun ja nopeuden”, Kokkonen arvioi.

Palvelukonseptin olennainen osa on jokaisen mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä parannusehdotuksia. Tavoitteena on hyvä mieli –niin asiakkaalle, henkilöstölle kuin kumppaneillekin.

Keinot, joilla niihin pyritään, ovat Kokkoselle selkeät. Tarkka tuotannonsuunnittelu, kumppaniyritysten ja työntekijöiden kannalta töiden jatkuvuus sekä joukkuehallinnan ja -hengen aikaansaaminen.

”Normaalisti linjasaneerauksen työvaiheet on aikataulutettu linja kerrallaan. Kun linjassa on talosta riippuen yleensä 6–10 asuntoa, jäävät mittauksiemme mukaan työalueet, kaikki työn alla olevat kylpyhuoneet, tyhjilleen 80–85 prosenttia ajasta. Tämä aika tekee läpimenoajasta pitkän sekä aiheuttaa tarpeetonta ’ajan varastointia’, mikä taas lisää tuottamattomuutta.”

Allianssikumppaneille jatkuvuutta

Aliurakoitsijoiden ja asentajien kannalta ongelma korjausrakentamisessa on töiden lyhytjänteisyys ja epäjatkuvuus. Kun Fira Palvelut käyttää urakkamuotona tuotantoallianssia, sillä ei useinkaan ole omia miehiä lainkaan työmaalla.

Kumppaniyritysten töiden jatkuvuutta on pystytty parantamaan ketjuttamalla useampia korjausrakennustyömaita yhteen ja siirtämällä asentajia joustavasti kohteesta toiseen.

”Joukkuehallinta on tärkeää tuloksen kannalta. Silloin tuttujen aliurakoitsijoiden erikoisosaamisen tuomaan lisään voi luottaa. Kertakilpailuttamisella ei pitkälle päästä. Urheilussakaan ei menestyisi edes puulaakisarjoissa joukkueella, joissa ketjut muodostuisivat henkilöistä, joiden taitoja ei tunneta ja joihin ei luoteta. Vaikka rakennuskohteen miehet ovat eri aliurakoitsijoiden leivissä, on yhteenkuuluvuus saatava syntymään – työvaatteita myöten.”

Kylppäriremontti viikossa jo ensi vuonna

Putkiremontin nopeuttaminen ja tarkat aikataulut muuttavat koko tuotannonsuunnittelun. Valmisteluun menee oleellisesti enemmän aikaa, sillä yksikään ketjun lenkki ei saa pettää.

”IT-hankkeitakin valmistellaan pitkään, mutta itse toteutus viedään läpi yössä tai muutamassa päivässä. Sinä mallia!”

Tuotantoallianssi on herättänyt kiinnostusta ja ensimmäisten hankkeiden jälkeen on luottamus lisääntynyt. Huomattavia säästöjä Kokkonen sanoo syntyneen jo toisella kerralla, eikä hän näe mitään syytä epäillä seuraavien vielä parempia tuloksia.

Jos hankkeet kestävät pitkään, asukkaat huolestuvat epäonnaisista asioista ja heidän mielenrauhansa järkkyy turhaan. Jo senkin takia on välttämätöntä päästä nopeuttamaan prosessia.

Miten se sitten tehdään? Keinot siihen ovat Sami Kokkosella selkeät.

”Nykyinen kuuden viikon asuntokohtainen häirintä puolitetaan tuplaamalla miesten määrä. Asentajien työtehtävät suunnitellaan lyhytkestoisemmiksi, jolloin mestaa löytyy. Näin päästään kolmeen viikkoon. Tekemällä sitten työt kolmessa vuorossa ollaan tavoitteessa, joka on unelmamme, viikossa. Valmistelua, tuotannonsuunnittelua ja kaikkien osaamisen kehittämistä se toki vaatii rajusti”.

Unelmille jatkoakin

Kokkosen päässä on myös tämän unelman toteutuminen aikataulutettu.

Ensi vuonna se ensimmäinen viikon asuntokohtainen kylpyhuoneremppa on toteutunut. Mutta siihen eivät unelmat lopu.

”Kun palvelukonseptimme on kokeiltu ja hyväksi havaittu, voimme miettiä seuraavaa unelmaa. Onko se korjausrakentamisen Uber? Vai viemmekö palvelukonseptimme Ruotsiin? Vai kokonaan jollekin toiselle alalle, ehkäpä hoitoalalle?”

Fira Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Kokkonen haluaa toteuttaa unelmansa kehittämällä konsepteja putkiremonttien palveluliiketoimintaan.

Teksti Risto Pesonen, kuvat Pekka Nieminen