Sementille etsitään vaihtoehtoa biotuote- ja sellutehtaiden soodasakasta

Betoni on rakentamisessa eniten käytetty materiaali. Betoninvalmistuksen olennaisen komponentin eli sementin valmistus on ympäristölle haitallista ja se tuottaa ihmisen vapauttamista hiilidioksidipäästöistä globaalisti 5-10 %.

Biotuote- ja sellutehtaat tuottavat vuosittain merkittäviä määriä jätteeksi luokiteltavaa ja vielä suurelta osin hyödyntämätöntä soodasakkaa ja biotuhkaa eli bioresiduaaleja.

Jyväskylän ammattikorkeakoululle juuri myönnetyn 515 000 euron hankerahoituksen avulla luodaan resurssiviisas tapa hyödyntää metsäteollisuuden sivumateriaalivirtaa ja pyritään vähentämään sementin osuutta betonissa. Hankkeessa tutkitaan ja pilotoidaan betonissa käytettävän sementin osittaista korvaamista soodasakalla sekä biotuhkalla.

Käytännön testausta aihealueen tiimoilta ei ole Suomessa vielä tehty.

”Sivuvirtojen hyödyntäminen tukee vähähiilisyyttä ja vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä sekä ympäristön kuormitusta, toteaa projektipäällikkö”, Leena Turunen JAMKista.

”Hankkeessa luodaan pohjoisen Keski-Suomen alueelle kiertotalousekosysteemi, jossa kehitetään alueen pk-yritysten vähähiilisyys-, Cleantech- ja resurssiviisausosaamista. Yritysverkosto pilotoi biotalouden sivuvirtojen jatkojalostusta resurssiviisaan kiertotalouden mallin mukaisesti.”

Saatua tietoa ja osaamista pääsevät hyödyntämään toiminnassaan mm. betonialan yritykset uusien vähähiilisten tuoteperheiden kehittämisessä.

”Kestävä bioresiduaalibetoni-hanke tarjoaa oivallisen mahdollisuuden tutkia tuhkan ja soodasakan käyttöä rakennusteollisuuden tuotteissa. Hanke on hyvä esimerkki siitä, että avain uusien kestävien ratkaisuiden luomiseen on tiivis ja avoin yhteistyö eri alojen toimijoiden välillä”, summaa kehityspäällikkö Sanna Pulkkinen Metsä Groupista.

Hankkeessa ovat mukana kaikki kolme suomalaista merkittävää metsäteollisuustoimijaa, jotka tuottavat bioresiduaalijakeita sekä useita betoniteollisuusalan yrityksiä.

Alkusysäys JAMKin bioresiduaalijakeiden soveltuvuustutkimukselle on tullut Äänekosken Biotuotetehtaan tarpeesta päästä eroon kestävällä tavalla sivuvirtajakeista sekä betoniteollisuuden mielenkiinnosta biotuotetehtaan kyseisiä jakeita kohtaan. Suomen kaatopaikoille arvioidaan päätyvän vuosittain n. 50 000 tonnia soodasakkaa. Betonissa käytettävästä sementin kokonaismäärästä se olisi noin 5 %. Määrällisesti kaikki soodasakka voitaisiin käyttää betonirakentamisessa sementtiä korvaavana seosaineena, jolloin se vähentäisi betonirakentamisen hiilijalanjälkeä.

Kestävä bioresiduaalibetoni-hanketta rahoittaa Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Jyväskylän yliopisto. Yritysrahoittajina ovat Metsä Fibre Oy, StoraEnso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, AMPPC Finland Oy, Ecolan Oy, Kalustebetoni Oy ja Laukaan Betoni Oy. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Betset Oy, Crystone Oy, HB-Betoniteollisuus Oy ja Lujabetoni Oy.