Huhti-toukokuu, OSA 2

Töiden nopea eteneminen näkyy selvästi Helsingin Jakomäen suuren asuinrakennusprojektin työmaalla toukokuussa.

Toinenkin 140 metriä pitkistä taloista saatiin purettua jo huhtikuussa, ja Delete Oy:n rautakidat ovat nyt iskeneet hampaansa pienempiin pistetalotyyppisiin rakennuksiin.

Yhtenä tärkeänä tavoitteena Jakomäessä on varmistaa purkumassalle mahdollisimman hyvä kierrätys. Eri materiaaleille etsitään valmis jatkokohde, jonne ne toimitetaan ilman välivarastointia. Logistiikkaan ei kulu silloin ylimääräistä aikaa ja kustannuksia. Tämän ansiosta kierrätysprosentti on kohteessa reilusti yli 90 prosentin.

Leuto talvi on helpottanut urakoitsijoiden töitä ja vauriot purkukoneille ovat olleet vähäisiä. Pahimmillaankin routaa oli vain 30 sentin syvyydellä, mikä on helpottanut tarkkojen maatöiden, kuten viemäri- ja kaapelikaivantojen suorittamista. Ensimmäisen rakennuksen maatyöt ja perustusten laudoitukset olivat jo maaliskuussa hyvässä vauhdissa.

Pääurakoitsija hyödynsi purku-urakan antaman ajan eri aliurakoiden toteuttamis- ja hankintamahdollisuuksien selvittämiseen.

”Esimerkiksi perustustöiden eri mahdollisuuksia vertasimme ja kustannustehokkaimmaksi osoittautui työn teettäminen kokonaisuutena. Niissä tai muissakaan tahdistavissa töissä ei passaa tulla viivästyksiä ja aliurakoitsijoille tulee myös antaa aikaa omaan työnsuunnitteluun”, selvittää kriittistä polkua Hartelan työpäällikkö Arttu Närvänen.

Ennakoivaa tuotannonsuunnittelua jatketaan myös jatkourakoiden osalta. Kesäkuussa valmistellaan syksyllä ohjelmaan tulevien aliurakoiden tarjouspyyntöprosessia, jonka tuloksena elokuun alussa päätetään väliseinä-, tasoite- ja maalausurakoista. Aliurakoiden pilkkomista pieniin osasiin vältetään, sillä se vaatii pääurakoitsijalta lisäpanostuksia sekä hankinta- ja sopimusvaiheessa että toteutuksen aikana.

”Vaikka aliurakoina töitä teetetään, vaatii työmaalla lisääntyvä aktiviteetti myös pääurakoitsijan työnjohdon kasvattamista. Tämänhetkiset – vastaava, kaksi työmaainsinööriä ja kaksi työnjohtajaa – eivät riitä. Loman jälkeen suunnitellaan Jakomäkeen lisäresursseiksi työnjohtajia, maksimissaan kolme.”

Rungon asennusjärjestys varmistaa harjaantumisen

Kohteen vastaavan työjohtajan, rakennusmestari Mika Haukkamäen työpäivät täyttyvät kesälomiin saakka ensimmäisten rakennusten runkojen ylösvientiä valvoessa.

”Ensimmäisenä etenevä Rakennus 3 muodostuu neljästä lamellista ja sen runkotyöt alkoivat perustus- ja alapohjan elementtien asennuksella toukokuun alussa. Toteutusjärjestys on tarkkaan harkittu ja ensimmäisen rakennuksen antamat opit ovat käytössä seuraavissa.”

Koko rakentamisprosessissa syntyvä toistuvuus ja sen antama hyöty pyritään maksimoimaan. Vaiheistus näyttä toimivan hyvin ja seuraavan talon, Rakennus B:n, purun valmistuttua alkoivat jo toukokuun alussa sen maatyöt ja perustusten valun valmistelu on käynnissä nyt.

”Ensimmäisen rakennuksen kahden lamellin elementtirunko nousee kerros kerrokselta ylös asti, minkä jälkeen aloitamme rakennuksen kahden seuraavan lamellin nostot alhaalta samalla lailla. Näin porukka etenee harjaantuessaan nopeimmin työssään, uskomme”, Haukkamäki selvittää valittua työjärjestystä.

Tehtaiden ja asennuksen yhteistyö tarkkaan suunniteltu

Rakennusten runkotyöt saatiin loppukeväästä vauhdilla liikkeelle. Elementtien valmistuksen oli Hartela nykykäytännön mukaisesti jakanut usealle toimittajalle ja asennuksen Asennuspalvelu Huuhka Oy:lle.

Betset Oy:n toimitukseen kahdelta tehtaalta kuuluvat kohteen kuori- ja ontelolaatat, yhteensä lähes 20 000 neliötä ja yli 2 500 elementtiä. Valtaosa tästä massiivisesta toimituksesta on ontelolaattaa, 15 500 neliötä, ja kuorilaattoja käytettiin ulokeparvekkeiden yhteydessä.

Kohteen aikataulutus ei ole elementtitehtaalle ollut ongelma, koska toimitukset oli sovittu alkavaksi vasta nyt, toukokuussa ja kaupat syntyivät jo marraskuulla. Sopimusten yksityiskohtia, kuten kuvatoimitusaikataulut, hiottiin alkutalven aikana. Helmikuussa Betset sai työmaalta runkoaikataulun, johon oli portaittain aikataulutettu kohde.

“Huhtikuun alkupuolella saimme jo kohteen asennusjärjestyksen viikoille 19–26. Tämän perusteella sekä yhteydenpidolla Asennuspalvelu Huuhkaan kuormat suunniteltiin huhtikuussa asennusjärjestyksen mukaisesti. Yhden kuorman enimmäispaino 30 tonnia. Kuormajakokaavio toimitettiin Huuhkalle hyväksyttäväksi ja sen pohjalta he voivat kuormanumeron perusteella tilata ontelolaatat työmaalle kuljetussuunnittelijaltamme haluamaansa aikaan”, kertoo Betsetin tehdaspäällikkö Jukka Heiskanen.

Kun kuormat on suunniteltu, ne valmistetaan viikko ennen tarvittavien laattojen toimitusta. Ontelolaatoista tehtävät kuormat varastoidaan tehdasalueelle valmiskuormina omille jaloilleen. Kun laatat tilataan työmaalle, voi kuljettaja kuljetussuunnittelijan laatiman aikataulun mukaan omatoimisesti käydä hakemassa kuorman varastoalueelta jaloilta kyytiin ja työmaalle. Lastauksia ei siis ole tehtaalla suoraan autoon.

“Huuhkan kanssa homma toimii, koska asennusaikataulut tulevat ajoissa ja ne pitävät. Tehdas saa silloin valmistettua ontelolaatat oikea-aikaisesti. Tämän hetken aikataulun mukaan ensimmäiset ontelolaatat toimitetaan heti kesäkuun alussa”, Jukka Heiskanen sanoo.

Teksti Risto Pesonen, kuvat Pekka Nieminen