Työmaapölyn aiheuttamista terveyshaitoista on kirjoitettu massoittain oppaita. Rakennuspölyn aiheuttamiin uhkiin on pyritty vaikuttamaan niin lainsäädännöllä kuin erilaisilla säännöksillä.

Rakennustyömailla työskennellyt tietää, että pölyisyys aiheuttaa lisäkustannuksia siivouksessa, laitteiston huoltotöissä ja henkilökohtaisten suojainten hankinnassa. Nämä lisäkustannukset kuitenkin unohtuvat helposti, kun pölynestolaitteiden investointeja suunnitellaan työmaille.

Nyt kaikki kuitenkin muuttuu, kun EU-direktiivi (2008/50/EC) astuu voimaan tänä vuonna. Uusi asetus vaatii rakennuttajilta uudelleen käytettävien pölynsuojausratkaisujen käyttöä kertakäyttöisten sijasta.

”Pölynhallintaa ja -suojausta koskeva ympäristö- ja muu lainsäädäntö sekä standardit tiukkenevat ja yhdenmukaistuvat EU:n alueella. Uskon, että tuoteinnovaatiomme luonnollinen kysyntä lisääntyy”, Timo Kokko DSS Growth Oy:stä laskee.

Muutamat yritykset ovat haistaneet pölyhaasteessa markkinaraon. DSS Growth Oy on yksi uusista toimijoista markkinoilla. Se on tuotekehitys- ja tuotantoyhtiö, joka on innovoinut uuden ratkaisun pölynehkäisyyn.

DSS-tuotteiden tarjoama ratkaisu on turvallinen ja luotettava. Tuotteiden eristysominaisuudet laajentavat tuotteiden käyttötarkoitukset pelkän pölynsuojauksen ulkopuolelle, joten tuotteet ovat hyödynnettävissä rakennustyömaalla muutenkin kuin vain purkutöiden aikana.

”Työntekijä saa suojaovesta tehokkaan suojan esimerkiksi asbestipölyä vastaan. Hän näkee toimia paremmin oveen sijoitetun valaistuksen ansiosta ja työnteko helpottuu oven toiminnallisuuden myötä”, tuotteiden jakelija Timo Kokko kertoo innovaation eduista.