Kun tullaan uudelle työmaalle, jossa ei tunne ketään – on lähdettävä rakentamaan hyviä suhteita siellä työskenteleviin ihmisiin. Pienin askelin luodaan verkostoja muiden työntekijöiden ja toimijoiden kanssa. Kun olet uusi tulokas, on hyvä pohtia, millä askelmerkeillä lähdet tavoittelemaan toimintaympäristön hyväksyntää.

Avoimuus on tärkeää. Jokaisen tulee tietää, mitä tavoitellaan ja mitä odotetaan toisilta kollegoilta. Samoin pitää ymmärtää, miten joukkuetta rakennetaan ja mitkä ovat joukkueen yhteisesti sovitut pelisäännöt ja päämäärät.

Avoimuuteen kuuluu yhteisten tavoitteiden luominen ja sitoutuminen toimintatapoihin, joilla päästään parhaalla mahdollisella tavalla haluttuun maaliin. Tavoitteiden luominen on yhteinen asia, jonka luomiseen jokainen kantaa oman kortensa. Kaikilta myös odotetaan tavoitteellista toimintaa.

Jokaisen pitää tunnistaa vahvuutensa, mutta kertoa myös, mihin tarvitsee tietoa.

Päämääränä on avoin, luonteva ja luottavainen ilmapiiri. Palaute toiminnoista on askel parempaan avoimuuteen, näin saadaan aikaiseksi luottamusta.

Joukkuepelaamiseen kuuluu myös avoin palaute kanssapelaajille: kuinka meillä meni ja menee sekä miten saavutamme seuraavaan päämäärän?

Kannustavuus työyhteisössä tarkoittaa sellaista ilmapiiriä, jossa jokainen kokee olevansa tärkeä osa joukkuetta. Kannustavuus on hyvä ottaa osaksi jokapäiväistä arkea, näin joukkue pysyy hereillä ja vireänä.

On annettava vastuuta ja valtaa toteuttaa asioita. Toisaalta on oltava luottamuksen arvoinen ja vastuullinen. Pitää hakea keinoja tai vaihtoehtoisia tapoja päämäärän saavuttamiseksi. Joukkueelle pitää aina kertoa, kuinka vastuulliset tehtävät ovat edenneet, koska kyseessä on yhteinen päämäärä.

Kuunteleminen tuottaa arvokasta tietopääomaa työyhteisössä. Kun jokainen työntekijä arvostaa toisten ajatuksia ja mielipiteitä, saadaan aikaan vahvaa keskinäistä luottamusta ja arvostusta.

Kuuntelemiseen liittyy myös, että kuulija haluaa kommentteja kertomaansa varmistaakseen, onko tullut ymmärretyksi. Kuuntelemalla ja kommentoimalla rakennetaan avoimuutta ja kannustavuutta ja samalla varmistetaan yhteinen suunta ja päämäärä.

Asioiden yhteinen jakaminen tuottaa joukkueelle parasta mahdollista palautetta onnistumisista ja auttaa myös pääsemään eteenpäin tiukoissa ja haasteellisissa vastoinkäymisissä. Jakaminen on paras tapa edetä asioissa.

Tärkeää on, että kaikki rakentavat yhdessä joukkueen kokoista hyvää henkeä. Hyvä henki kantaa yli haasteiden kohti seuraavia haasteita uudessa toimintaympäristössä ja luo yhä kehittyneempiä toimintamalleja.

Me-henki on jatkuva prosessi!

Aurinkoista kesää!

Jukka Lintunen

RKL:n III puheenjohtaja