Takkojen energiatehokkuutta ilmaisevat energiamerkinnät tulivat pakollisiksi vuoden alusta.

Parhaimmillaan ja oikein käytettynä takka on energiatehokas lämmityslaite. Takkojen energiatehokkuus riippuu siitä, kuinka hyvin puun palamisessa vapautuva lämpöenergia saadaan hyötykäyttöön. Lämmön tulee ohjautua huonetiloihin, ei poistua savun mukana hormista ulos.

Vuoden 2018 alussa astui voimaan asetus, jonka mukaan takkojen valmistajilla on velvollisuus julkaista energiamerkit kaikista valmistamistaan takoista. Kyseessä on sähkölaitteissa käytetyn energiamerkin kaltainen merkintä. Energialuokka ilmaistaan nuolikuviolla ja kirjainasteikolla. Takkojen asteikko on A++ – G.

Valmistajien ilmoittamat takkojen energiamerkit perustuvat mittaustuloksiin. Tulosten avulla valmistaja laskee energialuvun käyttämällä standardoitua laskukaavaa. Jokaisesta uudesta takkamallista mitataan tyyppihyväksyntää varten esimerkiksi hiilimonoksidipäästöt ja hyötysuhde.

Takka lämmittää poikkeustilanteissakin

Aikaisemmin takka rakennettiin omakotitaloihin lähes poikkeuksetta. Energiatehokas rakentaminen ja moninaistuneet lämmitystavat ovat vähentäneet takkojen suosiota. Lisä- ja varalämmönlähteenä se on kuitenkin edelleen yleinen. Poikkeustilanteissa, kuten sähkölinjojen rikkoutuessa takka ei ole riippuvainen sähkönsaannista. Tällaisissa tilanteissa auttaa myös ruoanlaittoon soveltuva uuni tai liesi.

Pakkaskausina tehokkaalla tulisijalla pystytään säästämään lämmityskuluissa. Puulämmitystä käyttämällä saadaan sähkönkulutuksen huippuja leikattua. Tämä vaikuttaa myös sähkön hintakehitykseen, joka on kysynnästä riippuvaista.

Puhtaasti palava puu lämmittää paremmin

Tulikiven tuotekehityspäällikkö Jari Sutinen neuvoo kiinnittämään huomiota myös takan käyttöön.

Takkojen energiamerkinnöissä ei varsinaisesti kiinnitetä huomiota puun puhtaaseen palamiseen ja pienhiukkaspäästöihin. Niitä valvotaan eri asetuksella. Puhdas palaminen edistää kuitenkin takan energiatehokkuutta.

Kun savukaasut palavat puhtaasti tulipesässä, on lämmitysteho parempi. Takan valmistajat antavat mukana käyttöohjeen, johon kannattaa tutustua. Oikea puumäärä ja lämmitysaika vaihtelevat takan koosta ja muista ominaisuuksista riippuen. Liika lämmittäminen ei kannata, sillä ylilämmittäminen laskee hyötysuhdetta. Varaava takka jatkaa lämmön luovuttamista jopa vuorokauden ajan.

Polta puhtaasti

  • Polta takassa vain kuivaa ja puhdasta puuta. Märkä puu ei pala yhtä tehokkaasti, ja se aiheuttaa enemmän pienhiukkaspäästöjä ja hormin pikeentymistä.
  • Älä polta roskia ja käytä paperia vain sytykkeeksi. Esimerkiksi muovin polttamisesta voi syntyä myrkkykaasuja.
  • Tyhjennä tuhkalaatikko tarpeeksi usein. Liian täysi laatikko voi pahimmillaan johtaa ylikuumentuvan arinan vaurioitumiseen. Takan huoltoon kuuluu myös hormien nuohous kerran vuodessa.

Teksti Päivi Leinonen, kuva Tulikivi Oy