Ympäristöministeriö alkaa testata rakennusten hiilijalanjäljen uutta arviointimenetelmää. Virkamiehet haluavat saada selville, miten menetelmä soveltuu suunnitteluun ja rakennushankkeisiin. Arviointimenetelmän pitäisi helpottaa rakentamisen ilmastovaikutusten laskemista. Mitattavana on rakennuksen koko elinkaari rakennustuotteiden valmistuksesta ja rakentamisesta aina purkamiseen ja kierrätykseen.

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Pelkkä rakennusten energiankulutuksen seuraaminen ei riitä, kun tavoitteena on koko elinkaaren aikaisten päästöjen selvä vähentäminen.