Epoksikemikaalit, joita käytetään muun muassa putkistojen saneerauksessa, ovat ammattitaudiksi vahvistettujen allergisten kosketusihottumien suurin aiheuttajaryhmä.

Epoksiyhdisteet ovat muovikemikaaleja, joita käytetään rakennusalalla ja monilla teollisuuden aloilla. Vuosina 2009−2013 Työperäisten sairauksien rekisteriin ilmoitettujen epoksi-ihottumatapausten joukossa yleisiä ammatteja olivat putkiasentaja sekä maalarit/pinnoittajat.

Putkiasentajien suuri ammatti-ihotautimäärä liittyy suurelta osin sukittamalla tehtäviin putkisaneerauksiin, joissa vanhojen viemäriputkien sisäpintoja pinnoitetaan epoksilla.

Epoksikemikaalien aiheuttamassa allergiassa on tavallista, että työntekijät ovat nuoria ja saavat oireita jo muutaman kuukauden työnteon jälkeen. Epoksiallergiaan liittyvien iho-oireiden ennuste on hyvä, mikäli altistuminen loppuu. Mutta herkistymisen jälkeen on vaikea jatkaa epoksialtisteisessa työssä, koska täydellinen suojautuminen epokseilta on haastavaa.

Työterveyslaitos on laatinut Epoksikansio-sivuston, www.ttl.fi/epoksikansio, joka opastaa työskentelemään turvallisesti pinnoituskemikaalien kanssa.