Höyrysulku eristeen sisässä

Höyrysulku on monen rakentajan koetinkivi, sillä sen huolimaton työ kostautuu isona vahinkona ja ennen kaikkea ikävänä kosteus- ja homevauriona.

Lämmöneristyksen perustehtävä on muodostaa huonetilojen ympärille lämpöä eristävä rakennuksen vaippa, jotta tilojen lämpötila voidaan pitää sopivana mahdollisimman vähällä energianhukalla. Eristämisen ominaisuuksia määrittävät lähinnä rakenteen lämmöneristyskerroksen paksuus ja tyyppi, rakenteen tiiveys ilmavuotoja vastaan, ja rakenteen kosteustekninen toiminta.

Ulkoseinän eristeen lisäksi on tärkeää olla ilmatiivis höyrysulku rakenteen sisäpuolella heti pintaverhouksen alla. Mitä paksumpi lämpöeriste seinässä on, sitä tiiviimpi on oltava höyrysulku, joka estää sisäpuolisen kosteuden pääsyn eristekerrokseen. Höyry- sulkuun tulee työnaikaisia reikiä, ja läpivientien kuten sähkörasioiden tiivistäminen höyrysulkuun epäonnistuu.

Höyrysulun tiiveyden kannalta sen asentaminen 50 mm:n syvyyteen eristekerrokseen on ajatuksena hyvä, jolloin vältytään esimerkiksi sähkörasioiden ja muiden sisäverhouksen epäjatkuvuuskohtien kuten taulun kannattimien yms. höyrysulkuun tulevien reikien vuodoilta. Mutta tässä piilee vaara talvirakentamisen aikana, jos työmaan kosteudenhallinta ei ole kunnossa.

Höyrysulun tarkoitus on olla täydellisen tiivis. Sen läpi menevät levyjen kiinnitykset ja muut lävistykset eivät saa vaikuttaa rakenteeseen. Höyrysulkuna on käytettävä riittävän paksua muovia, joka on oltava SFS-hyväksyttyä laatua.

Ulkoseinä, jossa höyrysulku on 50 mm eristeen takana toimii vielä eristeen ”sisällä” hyvin normaaleissa olosuhteissa. Talvella voi olla pakkasta jopa –20 °C, eikä kondenssia ilmene höyrysulussa, jos sisäilman suhteellinen kosteus on alle 60 % RH (suhteellinen kosteus).

Kuitenkin on huomioitava, jos jostain syystä sisäilman suhteellinen kosteus nousee yli 60 % RH, kondenssiriski kasvaa oleellisesti.

Kondenssiriski työmaaolosuhteissa

Työmaan kosteudenhallinta talviolosuhteissa on erittäin tärkeä osaamisalue hyvässä rakentamisessa. Vanhemman mestarin on osattava paimentaa nuorta ja uutta sukupolvea talvirakentamisessa – siinä on aidosti osattava eikä arvattava.

Työmaalla kosteus nousee herkästi yli 60 % RH, ja silloin tässä seinämallissa kosteuskondenssin vaara on todennäköinen.

Grafiikassa on esitetty seinärakenne, jossa eristettä on 200 50 mm. Höyrysulkuna 0,2 mm. muovi. Reunaehdot tarkastelulle, ulkona pakkasta –15 °C ja RH 90 %, sisällä 18 °C ja RH 70 %.

Lämpötila muovin pinnassa eristeen kohdalla on noin 11 °C ja vuorokausikondenssi noin 42 g / m².

Jos tilannetta tarkastellaan runkotolpan kohdalla, on lämpötila muovin pinnassa n. 3,4 °C ja kondenssi on erittäin rajua.

Grafiikassa ei ole esitetty sisäverhousta (levytystä) siksi, että käytännössä ainakaan työmaaolosuhteissa sisälevy ei ole tiivis. Sähkörasioiden läpivientejä ei ole tiivistetty eikä muitakaan sisäverhouksen läpivientejä. Se on ollut koko tämän rakenteen idea, että höyrysulku olisi tiivis, mutta sisäverhous ei.

On muistettava, että tarkastelu on suuntaa antava, mutta näin asia käytännössä tapahtuu. Kuva on todellisesta tilanteesta, ja siitä tämä tarkastelu on myös lähtöisin.

Talvirakentamisen kolme muistisääntöä:

  • Työmaan sisäilman suhteellinen kosteus talviolosuhteissa on pidettävä alle 60 % RH. Muutoin voi tarkastelun kohteena olevaan seinärakenteeseen muodostua kosteusvaurio jo rakennusvaiheessa.
  • Sisäpuolinen 50 mm eriste kannattaa asentaa vasta sen jälkeen kun sisäilman suhteellinen kosteus on varmasti alle 60 % RH.
  • Tarkasta aina ennen eristämistä höyrysulun tiiveys ja paikkaa mahdolliset reiät. Näin estät mahdolliset kondenssiriskit paksussa lämmöneristyskerroksessa koko sen elinkaaren aikana, vähintään 50 vuotta.

Teksti Hometohtori