Rakentaminen Saksassa ja viime vuosina erityisesti Hampurissa on kasvanut joka vuosi jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Korkeasuhdanne on houkutellut kaupunkiin paitsi työntekijöitä eri puolilta Euroopan unionia myös rakennusliikkeitä lähivaltioista.

Kahdeksan miljardin euron vuosiliikevaihtoa pyörittävä hollantilaisyhtiö Royal BAM Group etabloitui Saksaan vajaat kymmenen vuotta sitten ostamalla kaksi saksalaista rakennusliikettä. Fuusioidut von Müller-Altvatter Bauunternehmung sekä Weyss & Freytag Schlüsselfertigbau toimivat nyt nimellä BAM Deutschland AG, joka on Saksan neljänneksi suurin rakennusliike.

Hampurissa BAM rakentaa parhaillaan massiivista, Älykortteliksi kutsuttua toimisto- ja asuinrakennuskompleksia. Noin 70 miljoonan euron työmaa käynnistyi viime vuonna ja valmistuu vuonna 2018. Ennen kuin pääosin paikallavaluna toteutettavat runkotyöt päästiin aloittamaan, oli tavanomaisten pohjarakentamistöiden lisäksi käytävä läpi vaativa ja vaarallinen työvaihe, jonka aikana tutkittiin ja tehtiin vaarattomiksi tontille toisen maailmansodan loppuvaiheessa pudotetut pommit.

Tutkimus- ja raivaustöistä vastasi tähän tehtävään erikoistunut yhtiö Eggers GmbH. Työ tehtiin niin, että maaperään kairattiin neljän metrin välein reiät. Tämä väli oli BAM Deutschlandin työmaapäällikkö Matthias Heidrichin mukaan riittävän tiheä väli, jotta voitiin luotettavasti käydä koko tontti läpi reikiin sijoitettujen maatutkien avulla.

”Vastaavanlaisia kohteita on Hampurissa suhteellisen paljon. Työ on vaativaa ja vaarallista, onneksi siihen löytyy osaavia tekijöitä”, Heidrich toteaa.

Vaativaa muottitekniikkaa

Hampurin ydinkeskustaan nousevan Älykorttelin korkein rakennus on 18-kerroksinen toimistotalo. Sen runko on kauttaaltaan paikallavalettu. Viereisessä seitsenkerroksisessa rakennuksessa pilarit ovat paikallavalettuja ja palkit betonielementtejä. Matthias Heidrichin tällainen yhdistelmä on tässä tapauksessa nopein asentaa.

Molemmissa mainituissa rakennuksissa on käytössä Suomessakin laajalti käytetty Perin muottitekniikka. Kantavat seinät on muotitettu TRIO-järjestelmällä. Sen etuna on nopea kiinnitys ja purku, koska tarvitaan vain yksi liitososa, muottitekniikan yhdeksi virstanpylvääksi usein mainittu BFD-kiinnike.

Paikallavaluholvit on Älykortteli-työmaalla tuettu SKYDECK-holvimuottijärjestelmällä, joka sekin on tuttu suomalaisilta työmailta.

Yhtenä työmaan erikoisuutena voi pitää yhden Älykortteliin kuuluvan talon tärinävaimennusta. Kantavaan paikallavalurunkoon on asennettu säkkimäiset vaimennusrakenteet, jotka toimivat jousina alapuolisen metrotärinän eliminoimiseksi.

Teksti ja kuvat Vesa Tompuri