Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt VTT Expert Service Oy:n ja FISE Oy:n henkilösertifioijiksi, jotka jatkossa sertifioivat asiantuntijat terveydensuojelulaissa tarkoitetuille rakennusterveysasiantuntijalle, sisäilma-asiantuntijalle ja kosteusvaurion kuntotutkijalle.

VTT sertifioi rakennusterveysasiantuntijat ja sisäilma-asiantuntijat ja FISE kosteusvaurion kuntotukijat. Pätevät asumisterveyden asiantuntijat ovat ensisijaisesti terveydensuojeluviranomaisten apuna silloin, kun selvitetään rakennuksissa esiintyviä terveyshaittoja. Jatkossa kuka tahansa voi löytää pätevän asiantuntijan julkisesta rekisteristä.

Henkilösertifikaatin saaminen edellyttää sitä, että asiantuntija käy sertifikaattiin kelpaavan koulutuksen tai muuten osoittaa pätevyytensä tehtävään esimerkiksi aiemmin hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo henkilösertifioijien toimintaa ja toimii sertifiointijärjestelmässä viranomaisena. Henkilösertifioijat vastaavat sertifioinnista ja rekisterin ylläpitämisestä, hyväksyvät koulutuksen järjestäjät ja käsittelevät muun muassa valitukset.