Ihminen on sosiaalinen eläjä. Hän kehittyy vuorovaikutuksessa. Hän on onnellinen jakaessaan asioita tovereidensa kanssa. Hän kokee turvaa ystävien ympäröimänä.

Asioiden ja kokemusten ja oikeastaan koko elämän jakaminen on nykyään mahdollista sosiaalisessa mediassa – helppoa ja yksinkertaista. RKL syntyi 112 vuotta sitten aikaan, jossa verkostot muodostettiin tapaamalla oman ammattikunnan edustajia.

Tapaamisissa oli arvoa. Opittiin tuntemaan ammattilaiset, kehitettiin tietoja ja taitoja puhumalla, väittelemällä ja jakamalla tietoa että kokemuksia.

Tänään yksilöt ja ryhmät voivat olla läsnä ja ”kokoontua” verkossa, vaikka eivät ole edes samassa kaupungissa tai samassa maassa. Voi ottaa kantaa asioihin ja osallistua oman alansa ammattilaisten keskusteluihin. Palaute somessa on nopeaa.

Verkossa keskusteleminen tai mielipiteen tuominen julkisuuteen ei aina ole helppoa. Yksikin harkitsematon lause voi johtaa oikeudenkäynteihin, julkisiin lynkkauksiin, potkuihin, häpeään – viime vuosilta meillä on esimerkkejä koko liuta.

Hyvä näyte verkon voimasta on liikenne- ja viestintäministeriön tammikuinen ehdotus liikenneverkkoyhtiöstä. Uutinen käynnisti uskomattoman keskustelutulvan eri kanavissa ja keskustelupalstoilla. Siipeensä saivat ministeri Anne Bernerin lisäksi keskusta, hallitus ja eduskunta.

Onko nykyinen kehitys ja verkossa keskustelu sekä kommentointi jopa vaarassa vähentää aitoa vuorovaikutusta? Voi hyvinkin olla niin.

Järjestötoiminta on tässä kehityksessä haasteiden äärellä. Vanhat toimintamallit eivät enää innosta esimerkiksi nuoria. He kaipaavat toisenlaisia osallistumismalleja. Ehkä joskus tulevaisuudessa yhdistykset kokoontuvat etänä ryhmissään. Osittain sitä jo tapahtuukin.

Kehityksessä täytyy pysyä mukana unohtamatta aitoa henkilökohtaista vuorovaikutusta ihmisten välillä.

RKL:ssä rakennusmestarit ja -insinöörit tapaavat toisiaan monissa tapahtumissa vuoden aikana; kesäpäivät, liittokokous ja koulutustapahtumat sekä nuorten tapahtumat. Lisäksi jäsenet kohtaavat toisiaan paikallisyhdistyksissä omissa tapahtumissaan. Nuorilla on omaa toimintaa eri areenoissaan ja omissa kanavissaan.

RKL:n uudet www-sivut, ”Elämäsi verkosto”, lanseerattiin uusien järjestösivujen julkistamisen yhteydessä. Käy tutustumassa ja anna palautetta.

Haluamme yhdistää ammattilaisemme!

Hannu Järveläinen