Rakennusalan uutisointi varsinkin iltapäivälehdissä on usein negatiivista. Kosteus- ja homejutut ylittävät helposti uutiskynnyksen. Se on tietysti ymmärrettävää, koska asia koskee oikeastaan meitä kaikkia. Toinen varma alan huono uutinen on ulkomainen työvoima ja harmaa talous.

Nämä tarinat jättävät varjoonsa sen tosiseikan, että Suomessa rakennetaan edelleen hyvin ja yhteiskuntavastuut hoidetaan tinkimättä. Kokonaiskuva tai vaikutelma huonoista asioista syntyy usein pelkkien mielikuvien perusteella ilman tietoja asioiden oikeasta tilasta.

Tällä hetkellä kuva rakennusalasta on kansan syvissä riveissä värittynyt osin negatiiviseksi. Näillä mielikuvilla on monia vaikutuksia toimialaan. Yksi merkittävä seuraus on, että alalle ei hakeudu tarpeeksi innokkaita nuoria rakentajia. Esimerkiksi rakennusalan perustutkintojen pariin on vaikea saada opiskelijoita. Ammattikorkeakouluissa tilanne ei ole vielä yhtä hälyttävä, mutta suurehkot opintojen keskeytysprosentit voivat kertoa jotakin alan vetovoimasta.

Rakennusalan pitää rohkeammin nostaa esille onnistumisia: esitellä mielenkiintoisia projekteja ja hienoja henkilökuvia. Pitää olla ylpeä työstään ja tuoda ne reilusti esiin. Rakennusala voisi oppia paljon muilta aloilta, joissa markkinointi on keskeisessä roolissa.

Onnekseni katsoessani nuoria mestareita ja insinöörejä työmailla voin todeta, että pojasta polvi paranee. Heidän tapansa viestiä ja kommunikoida on avointa ja rohkeaa. He näyttävät reilusti innostuksensa työstään ja ovat siitä silminnähden ylpeitä.

Rakennustaito-lehti on kiinni ajan hengessä ja esittelee hienoja projekteja ja henkilöitä rakentamisen ytimestä.

Rakennuslehden järjestämä Vuoden työmaan valintakierros on jokasyksyinen perinne. Valintaan osallistuvana olen saanut olla etuoikeutetussa asemassa tutustumassa hienoihin projekteihin. Voin todeta, että hankkeita vetävät aidosti innostuneet ammattilaiset, ja heillä on vahva halu onnistua työssään.

Aito kilpailuhenki haastaa sopivasti rakentajia ponnistelemaan vaativissa projekteissaan. Valinta Vuoden työmaaksi on erittäin arvostettu palkinto ja kunnianosoitus hyvästä työstä.

Onnistumisia ja hienoja hankkeita ja mahtavia rakentamisen persoonia esittelemällä voimme nostaa alan arvostusta ja imagoa. Tämä on myös paras tapa innostaa nuoria rakentamisen pariin. Me tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa motivoituneita nuoria mukaan rakentamisen ytimeen.

Viekäämme rakentamisen positiivista sanomaa yhdessä eteenpäin!

 

Hannu Järveläinen
toimitusjohtaja

Palautetta julkaisusta: palaute@rakennustaito.fi