FISEssä on käynnissä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien pätevyyksien uusimistyö. Suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat muuttuvat. Uudet luokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa.

Tavoitteena on saada kriteerit valmiiksi mahdollisimman pian ja niiden mukainen hakuprosessi käyntiin huhti–toukokuussa. Jatkossakin pätevyys muodostuu riittävästä koulutuksesta ja kokemuksesta suhteessa suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuuteen.

Muutoksen takia FISE jatkaa 28.2.–30.5.2015 päättyvien FISE-pätevyyksien voimassaoloaikaa 31.5.2015 saakka. Nykyiset pätevyydet säilyvät rekisterissä voimassaolonsa ajan.