DI Marita Mäkinen, 45, aloitti viime vuoden elokuussa FISEn uutena toimitusjohtajana. Hänen edeltäjänsä Klaus Söderlund ja Erkki Eriksson starttasivat aikanaan FISEn 2003. Nyt teini-iän kynnyksellä oleva FISE katsoo luottavaisin mielin kohti aikuisikää tuoreen toimitusjohtajan silmin.

Marita Mäkinen on hämeenlinnalainen diplomi-insinööri, joka on valmistunut Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1995 pääaineenaan talonrakennustekniikka. Valmistumisensa jälkeen Marita on toiminut rakennesuunnittelijana ja rakennustekniikan sekä teräsbetonirakenteiden lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Vuodesta 2012 lähtien Marita on vastannut rakennustekniikan, rakennusalan työnjohdon, Construction Engineering- ja ympäristöteknologian koulutusohjelmien opetuksesta ja kehittämisestä toimiessaan näiden koulutusohjelmien koulutusvastaavana.

”FISEn toimitusjohtajan tehtävä oli luonteva askel pätevyyskouluttajasta pätevyysjärjestelmän kehittäjäksi”, Marita Mäkinen iloitsi syksyllä uusista haasteistaan.

Uusia tuulia

FISEn tarkoitus on todeta rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet ja koota ne yhteen verkkosivuilta löytyvään rekisteriin. FISEn pätevyysrekisterissä on tällä hetkellä noin 8 200 pätevyyttä. Vuositasolla kirjataan ja rekisteröidään 500–1 000 uutta pätevyyttä.

FISEä perustettaessa oli tavoitteena nostaa rakentamisen kokonaisketjun laatuajattelua. Järjestelmän kehittämisessä on onnistuttu hyvin; tällä hetkellä FISEn pätevyyslautakunnissa toimii maan 200 parasta asiantuntijaa.Lautakuntia on 25 ja sihteerijärjestöjä 8.

”Pätevyyksiä myönnettiin toki aiemminkin, mutta niitä myönnettiin järjestöissä, eikä niistä pidetty yhtenäistä kirjaa. Ensimmäiset A-betonivalvojan pätevyydet (vastaa nykyistä 1-lk.:n betonityönjohtajaa) myönnettiin jo heti sotien jälkeen”, Marita Mäkinen tietää.

Rakentamisen laadun kohottamisessa tarvitaan koko rakentamisketjun toimijoiden saumatonta yhteistyötä eli FISEllä on välttämätön rooli pätevien toimijoiden tunnistamisessa. Vaikka FISEn useilla taustajärjestöillä on erilaiset lähtökohdat, kaikilla järjestöillä on kirkas ja yhteinen tavoite parantaa rakentamisen laatua.

”Iso taustaryhmä on haaste, mutta kyllä se on samalla myös mahdollisuus”, toimitusjohtaja kuittaa.

Tällä hetkellä Marita työskentelee toimistossa yksin. Budjetissa on varattu vahvistusta toimistoon syksylle se tuntuu olevan kaikkien sidosryhmien toive ja tavoite.

Mäkinen tietää myös, että verkkopalvelut on saatettava ajan tasalle. Rakennusvirhepankki on saatava toimimaan, sen avulla voi levittää tehokkaasti oikeaa tietoa.

”Verkkopalvelut ovat selkeä kehittämisen painopiste. Samoin MRL:n kirjatut uudet pätevyydet kuuluvat tärkeysjärjestyksen kärkipäähän.”

Usko nuoriin on vahva

Toimiessaan insinööri- ja rakennusmestarikouluttajana Marita Mäkinen on vastannut monista pätevyyksiin tarvittavista opintojaksoista. Tuore fiseläinen on pitänyt tärkeänä, että opiskelijat ymmärtävät rakennusalan pätevyysjärjestelmän rakenteen ja merkityksen.

”Kokemukseni mukaan rakennusmestareiksi on hakeutunut hyviä ja aktiivisia nuoria. Määrärahat ammattikorkeissa ja yliopistoissa ovat vähenemään päin, elinikäiselle oppimiselle on rakennettava selkeä polku ammatti- ja yliopisto-opintojen jatkeeksi”, Mäkinen tietää.

FISE haluaa olla jatkossa laajemminkin koko rakennusalan kehittämiseen osallistuva yhteisö.

”Rakentamisen laadun kohottamisessa tarvitaan koko rakentamisketjun toimijoiden entistä tiiviimpää yhteistyötä. Tässä FiSEllä on välttämätön rooli pätevien toimijoiden tunnistamisessa ja julkisen pätevyysrekisterin pitäjänä. Tulevaisuudessa pätevyysjärjestelmää on kehitettävä entistä kattavammaksi ja näkyvämmäksi yhteistyössä viranomaisten ja alan riippumattomien toimijoiden kanssa”, Mäkinen kertaa.

Teksti Jari Kostiainen