Kantaverkon rakennushankkeissa­ voitaisiin kokeilla allianssimallia, ar­vioivat kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ja rakentamisen ratkaisutoimistoksi itseään luonnehtiva Boost Brothers Oy. Yhtiöt selvittivät eri toimintamallien soveltuvuutta.

Fingrid suunnittelee mittavia lisä­investointeja kantaverkkoon. Inves­tointiohjelman suuruuden ja monien hankkeiden vaativuuden vuoksi­ yhtiö pohtii uusia toteutusmalleja.

Selvityksen perusteella yhteistoiminnallisuuteen perustuva allianssimalli voisi soveltua siirtoyhteyshankkeisiin, jotka muodostuvat laajoista kokonaisuuksista tai jotka sisältävät epävarmuuksia ja uusia teknisiä ratkaisuja.

Fingridin kehityspäällikön Katarii­na Saarisen mukaan allianssimallia tarkasteltiin selvityksessä yhtenä vaihtoehtona.

”Selvityksessä kuultiin myös useita palvelutoimittajiamme. Kokonaisuutena tarkastellen allianssimalli voisi soveltua Fingridin tarpeisiin, ja todennäköisesti jatkamme seuraavaksi hankeportfoliomme tarkastelulla”, Saarinen toteaa yhtiöiden tiedotteessa.

Allianssimalli on yleistynyt etenkin suurissa infrahankkeissa. Rakennustaidon selvityksen mukaan (KVR-malli jyrää urakoinnin kentässä) allianssimallia kokeillaan myös sähköverkkoinvestoinneissa. Etenkin pienissä ja keskisuurissa infrahankkeissa suunnittelun ja toteutuksen yhdistävä KVR-malli kuitenkin yleistyy nopeimmin.

Teksti Martti Ristimäki kuva Fingrid