Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä otettiin käyttöön 1.5.2015. Todistukset kootaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ylläpitämään energiatodistusrekisteriin (www.energiatodistusrekisteri.fi). Rekisterin kautta pystyy jatkossa nopeasti tarkistamaan onko rakennukselle laadittu todistus vai ei. Ennen energiatodistustietojärjestelmän käyttöönottoa laadittuja energiatodistuksia ei rekisteriin kuitenkaan viedä.

Uudet energiatodistukset on laadittava energiatodistusrekisterin kautta ja allekirjoitettava sähköisesti energiatodistusrekisterissä. Muunlaista, esimerkiksi käytössä olleen Excel-lomakkeen pohjalta tai laskentaohjelmistosta suoraan tulostettua tai käsin allekirjoitettua, energiatodistusta ei enää hyväksytä viralliseksi energiatodistukseksi.

Energiatodistuksen laatijan on myös viimeistään 1.5.2015 pitänyt rekisteröityä energiatodistusrekisteriin, jotta voi jatkossa laatia todistuksia.

Henkilösuojan vuoksi julkisesta tietopalvelusta ei saa 1–2 huoneiston rakennusten energiatodistustietoja. Suurempien asuinrakennusten sekä muiden rakennusten energiatodistuksista rekisterin kautta saa nähtäväksi koosteen eli todistuksen kaksi ensimmäistä sivua. Tietoja voi hakea todistustunnuksen tai rakennuksen osoitteen avulla.