Standardisoimisliitto on julkaissut energiakatselmuksia käsittelevän viisiosaisen standardin SFS-EN 16247. Se helpottaa yrityksiä täyttämään energiatehokkuuslain vaatimukset.

Kaikkien yli 250 hengen yritysten on tehtävä katselmus viimeistään 5. 12.2015 ja sitten säännöllisesti vähintään neljän vuoden välein. Lisäksi EU:n jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia pk-yritysten innostamiseksi energiakatselmuksiin ja toteuttamaan niiden suositukset.

Standardi on laadittu EU:n pyynnöstä. Sen ensimmäinen osa käsittelee yleisvaatimuksia, yhteistä terminologiaa ja energiakatselmusten julkaisuja. Osa 2 käsittelee rakennusten erityisvaatimuksia, osa 3 prosessien vaatimuksia ja osa 4 kuljetusten vaatimuksia. Osat 1–4 valmistuivat vuonna 2014.

Toukokuussa valmistunut standardin osa 5 käsittelee energiakatselmoijien pätevyyttä ja tukee kansallisten energiakatselmusten pätevyysohjelmien kehittämistä.

Standardin EN 16247 laatineen työryhmän puheenjohtaja Martin Fry sanoo energiakatselmusten olleen osa energianhallintaprosessia jo monien vuosien ajan. Yhtenä haasteena on kuitenkin ollut, että katselmuksia on tehty monilla tavoilla nopeasta läpikävelystä yksityiskohtaisiin tutkimuksiin. Nyt uusi standardi on hyvin hyödyllinen tarjoten selkeän viitekehyksen katselmusten suorittamiseen.