Taloyhtiöiden parissa työskentelevä konsultti huomaa kevään tulon kalenterissaan. Illat alkavat täyttyä yhtiökokouksista, kun osakkaat kokoontuvat päättämään taloyhtiönsä asioista. Usein yhtiökokouksen agendalla on myös päätöksiä korjaushankkeista.

Liian usein on myös niin, että päätöstä ei synny tai päätöksen kanssa ollaan jo myöhässä. Pahimmillaan asiasta on riidelty jo pitkään. Taloyhtiöiden korjausvelka kasvaa, ja korjauksia tehdään liian myöhään ja puutteellisesti valmisteltuina. Tämän on vahvistanut myös tuore ROTI 2019 -raportti.

Me ammattilaiset mielellään kerromme, että taloyhtiöiden kiinteistönpidon heikko taso ja kasvava korjausvelka johtuvat asukkaista. Asukkaat ovat maallikoita, jotka eivät ymmärrä kiinteistön ylläpidon merkitystä eivätkä tekniikkaa, ja lisäksi he kyseenalaistavat korjausten tarpeen. Ratkaisun avaimia on etsitty työkaluista, joilla kiinteistön kunto saadaan paremmin selville ja esitellyksi. Työkaluina me insinöörit tarjoamme kuntotutkimuksia, PTS-taulukoita, korjausselvityksiä ja teknisiä raportteja. Tärkeitä asioita, jotka eivät taloyhtiöissä kuitenkaan yksin riitä.

MITEN SAADA PÄÄTÖKSIÄ aikaan, kun asukkailla on niin erilaiset näkemykset ja tavoitteet. Yksi haluaa hyvää tuottoa sijoitusasunnostaan. Toinen on vanhus, joka toivoo vain korjauksen lykkäämistä, kunnes pääsee itse palvelutaloon pois alta. Lapsiperhe toivoo hyvää asumista useiksi vuosikymmeniksi. Osalla oma taloudenpito voi kaatua isojen korjauksien nostamaan vastikkeeseen.

Paraskaan tekninen selvitys ei auta taloyhtiötä muodostamaan yhteistä näkemystä korjaushankkeesta, jos vaihtoehtoja ja mielipiteitä on lukuisia ja ne ovat keskenään ristiriitaisia.

Tässä vaiheessa ihmislähtöinen insinööri kaivaa työkalupakistaan aivan uudenlaiset työvälineet: empatian, kuuntelemisen ja kohtaamisen.

Empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää toista ihmistä, kykyä asettua toisen asemaan. Empatialla kohdattu ihminen kokee, että hänen mielipiteellään on merkitystä. Empatia on myös ihan konkreettisia tekoja. Taloyhtiöiden korjaushankkeisiin empatiaa voi tuoda monella tavalla.

AVOIN VIESTINTÄ hankkeesta hälventää huolia ja luo turvallista ja luottamuksellista ilmapiiriä. Ihmisten näkemysten, tarpeiden ja toiveiden kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää. Se voi tapahtua erilaisilla kyselyillä, asukasilloissa ja työpajoissa. Pääasia on, että kaikkien näkemykset tulevat kuulluiksi ja niistä keskustellaan avoimesti. Vastustus vähenee ja kompromissien tekeminen helpottuu, kun kukin saa yksilönä kertoa oman mielipiteensä, ja sitä arvostetaan.

Empatian avulla on mahdollista rakentaa taloyhtiön korjaushankkeeseen ilmapiiri, jossa asiat voivat riidellä ja silti saadaan yhdessä päätöksiä aikaan.

Sovitaanko, että ennen kuin me ammattilaiset seuraavan kerran selitämme korjausvelan syyksi hankalat ja osaamattomat maallikot, katsommekin peiliin ja mietimme, olemmeko omalla toiminnallamme mahdollistaneet parhaat lähtökohdat yhteistyölle ja päätöksenteolle. Jos emme, otamme ennen seuraavia yhtiökokouksia käyttöömme kaikki empatian työkalut PTS-taulukoiden ja teknisten raporttien rinnalle.

Eerika Hyry on ihmisistä innostuva rakennus­tekniikan diplomi-insinööri, korjausrakentamisen asiantuntija, yrittäjä ja konsulttitoimiston  toimitusjohtaja.