Elinkeinoelämän keskusliiton heinäkuussa tekemän kyselyn perusteella suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat kaksijakoiset. Palvelu- ja rakennusyritykset ennustavat maltillista parannusta suhdanteisiin, kun teollisuudessa heikon suhdannevaiheen ennustetaan jatkuvan koko kuluvan vuoden ajan.

Kysyntää kuvasi heikoksi 27 % teollisuuden, 25 % rakennusalan ja 31 % palvelualojen vastaajista. Rekrytointivaikeudet ovat yleistyneet erityisesti rakentamisessa, jossa ne nousivat jo suurimmaksi toiminnan esteeksi (34 % yrityksistä). Rahoitusvaikeuksia kuvattiin sekä teollisuudessa ja palveluissa vähäisiksi, mutta rakentamisessa niistä raportoi 12 prosenttia vastaajista.

Rakentamisen suhdanteet:

  • Rakentamisen suhdanteet kohentuneet edellisen barometrin odotusten mukaisesti, nykytilanne jo vähän tavanomaista parempi.
  • Tuotannon odotetaan jatkavan tasaista kasvua.
  • Tilauskanta silti vähän alle normaalin.
  • Kysyntä parantunut. Rekrytointivaikeudet yleistyneet.
  • Suhdanneodotukset pysyneet suotuisina (saldoluku +16): tilanne paranee vuoden 2016 jälkipuolella.

Lähde: EK:n Suhdannebarometri