Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL on rakennustuotannon asiantuntijoiden liitto. Toimin­tamme näkyy niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin perinteisenä järjestötoimintana, missä jäsenyhteisömme oppii ja virkistyy kollegoidensa kanssa. Liittotasolla teemme tämän lisäksi työtä kovan edunvalvonnan parissa. Pidämme huolta siitä, että lainsäädäntö antaa jäsenistöllemme parhaat mahdolliset edellytykset toimia ammatissaan Suomea rakentamassa.

Hyvä esimerkki RKL:n onnistuneesta edunvalvonnasta on ollut menestyksekäs kamppailu siirtymäsäännösten säilyttämi­sestä vanhan teknikkotason koulutuksen saaneille rakennusmestareille. Saimme vältettyä sen kohtalon, jonka vanhan insinöörikoulutuksen käyneet kokivat: he eivät kelpaa julkisen sekto­rin tehtäviin eikä heidän ole mahdollista saada virallista todistusta hakiessaan tehtäviin muualla EU:ssa.

Työmme tällä saralla on jatkunut maankäyttö- ja rakennuslain uudistusprosessin yhteydessä. Lausunnossamme kiinnitimme huomiota siirtymäsäännösten puuttumiseen joissain lakikohdissa. Jos nämä kohdat olisivat menneet huomiotta läpi, vaarana olisi ollut, että vanhempia rakennusmestareita ei olisi enää hyväksytty poikkeuksellisen vaativiin tehtäviin. Näin olisi menetetty valtava määrä sellaista viisautta, pätevyyttä ja osaamista, mistä rakennuksilla on huutava pula.

Työvoimapula rakennusalalla on tosiasia. Kaikkia työnjohtajia tarvitaan, ja heitä kisko­­taan eläkkeeltä takaisin työmaille. Tämä on hyvä asia. Nämä vanhat osaajathan ovat maailman parhaita työnjohtajia suomalaisilla työmailla. Tär­keää on myös turvata uusien raken­nusmesta­rien ja insinöörien laadukas ja laaja tuotanto ­ammattikorkeakouluissa. Äänemme on kuultu,­­ ­­ja rakennusmestarikoulu­tus käynnistyi viime vuonna Rovaniemellä, ja Jyväskylässä koulutus aloitetaan vuonna 2023.

RKL:n tuki jäsentensä ammatilliseen kehittymiseen alkaa koulun penkiltä. Teetimme E2 Tutkimuksella selvityksen opintojen­ keskeyttämisestä, joka on huolestuttavan korkeal­la tasolla ammattikorkeakoulu­jen raken­nusmestari- ja insinöörilinjoilla. Vastaamme osaltamme huutoon tarjoamalla opiskelijoille tukiopetusta ja käymällä keskusteluja koulujen kanssa tilanteen parantamiseksi.

Mikael Åhl
Vt. toimitusjohtaja
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL