Kännykällä ja pädillä käytettävät sovellukset helpottavat työmaan arkea, kun paperidokumentit on korvattu digitaalisilla dokumenteilla. Kävimme turkulaisella linjasaneeraustyömaalla katsomassa, miten palokatkot raportoidaan kätevästi.

Rakennustoimisto Albi Oy:n työnjohtaja­ ­Saila Koskinen kiipeää tottuneesti turkulaisen lähiötalon työmaalla kerroksesta toiseen. Hän ojentaa käsissään olevaa pädiä kohti rappukäytävän seinän yläreunassa olevaa läpivientiä ja napsaa kuvaan. Kuvia on linjasaneerausremontin aikana kertynyt lähemmäs 2 000. Asunto-­osakeyhtiö Ilpoistenpuisto käsittää 8 taloa ja yhteensä 276 asuntoa.

Koskinen liittää ottamansa kuvan Dotag-sovelluksessa olevaan rakennuksen pohjapiirrustuksen pdf-dokumenttiin täsmälleen oikeaan paikkaan.

”Tämä on yksinkertainen järjestelmä ja sopiva juuri­ tähän tarkoitukseen. Varmasti tämä taipuisi moneen muuhunkin”, Koskinen sanoo.

Albin työnjohtaja Saila Koskinen ottaa pädillään kuvan rappu­käytävän seinän yläreunassa olevasta läpiviennistä. Hän liittää kuvan Dotag-sovelluksessa olevaan rakennuksen pohja­piirrustuksen pdf-dokumenttiin.

Ratkaisuja rakennushankkeista asukasviestintään

Läpivientien palokatkojen digitaalinen dokumentointi­ on yksi monista tavoista, joilla työmailla vähennetään papereille tehtäviä muistiinpanoja. Vaikka rakennusvalvonta ja useimmat toimeksiantajat edellyttävät edelleen paperisia raportteja, kerätään dokumentaatio työmaalla yhä useammin digitaalisesti.

Sovellusten tarkoitus on vähentää virheitä, joita käsin­ kirjoitettujen merkintöjen tulkinta helposti tuottaa.­ Työvaiheet vähenenevät, kun kuvat ja dokumenttien merkin­nät tehdään kerralla digitaaliseen dokumenttiin, eikä niitä­ siirretä käsin paperilta digitaaliseen muotoon.

Sovellusten laajuus ja käyttötarkoiteukset vaihtelevat­ ja siksi monella työmaalla on käytössä useampia sovelluksia. Ohjelmien raskaimmasta päästä ovat laajat rakennuprojektin kaikki vaiheet kattavat ohjelmistot, joita käytetään varsinkin uudisrakentamisessa. Tällaisia ovat muun muassa Congrid, Dalux ja Plangrid. Niiden ytimenä on rakennushankkeen kaiken informaation (BIM, Building Information Modeling) tuominen yhteen järjestelmään. Toisiin ohjelmiin voidaan tuoda 3D-malleja ja osassa dokumentit ovat pdf-tiedostoina.

Korjausrakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa käytetään laajalti Kotopro- ja Homerun-sovelluksia (ent. Taloinfo), jotka toimivat työmaa-aikaisina päiväkirjoina. Homerunia käyttävät laajasti myös huoltoyhtiöt, jotka hoitavat muun muassa asukastiedottamisen sen avulla. Kotopro on luonteeltaan dokumentinhallintaohjelma,­ ­­joka taipuu myös muun muassa kiinteistönvälittäjän työkaluksi, rakennustyömaan työntekijöiden perehdytykseen ja kiinteistötarkastuksiin.

Turkulainen Asunto-osakeyhtiö Ilpoistenpuisto käsittää 8 taloa. Linjasaneerauksen aikana on kertynyt lähes 2000 kuvaa.

Raportointia ja dokumenttien muokkausta

Palataan Turkuun ja Dotagin pariin.

Toimistolle palatessaan työnjohtaja Koskinen joko lähettää kuvilla täydennetyn kerroksen pohjapiirroksen pdf-dokumentin sähköpostiinsa tai tallentaa kuvat ja pohjapiirroksen Dotag Manager -järjestelmään edelleen muokattavaksi.

”Suurimman osan dokumenteista tallennan Manageriin, jotta pääsen muokkaamaan niihin tulevia tekstejä”, Koskinen sanoo.

Hän lataa kuvat ja pohjapiirrokset kerros kerrallaan ja alkaa muokata dokumenttia. Järjestelmä mahdollistaa myös sen, että yksi henkilö kiertää työmaalla ottamassa kuvia ja toinen muokkaa työmaatoimistossa raporttia.

Jos Koskinen koostaa tallennetuista pdf-dokumenteista suoraan raportin, näkyy jokaisesta kerroksesta pohjapiirros, jossa on kaikkien kuvien paikat. Kerroskuvan lisäksi raporttiin tulee jokaisen kuvan paikan tarkasti ilmaiseva pohjapiirroskuva ja siihen liitetty kuva.

Raportista ei näe kuvien yksityiskohtia, mutta niistä voi paikallistaa kuvien ottopaikan ja saa kuvan numeron. Näiden tietojen perusteella järjestelmästä avataan korkearesoluutioinen kuva, josta voidaan zoomata kunkin läpiviennin yksityiskohdat.

Jos Saila Koskinen koostaa tallennetuista pdf-dokumenteista suoraan raportin, näkyy jokaisesta kerroksesta pohjapiirros, jossa on kaikkien kuvien paikat.

Erilaisia digityökaluja pitää löytyä

”Palokatkojen lisäksi dokumentoimme piiloon jäävät
rakenteet, kuten pystyhormit, vesieristykset sekä lattialämmitykset. Kotoprota käytämme näihin dokumentointeihin”, Albin työpäällikkö Tommi Koslonen sanoo.

Hänen mukaansa monissa hankkeissa edellytetään jo kilpailutusvaiheessa tietyn dokumentointijärjestelmän käyttöä. Siksi tarjoajilla pitää olla valmius ottaa erilaisia työkaluja käyttöön, jos ne haluavat pärjätä kilpailussa.

”Märkätilaraportit menevät Kotoprosta suoraan valvojille”, Koskinen sanoo.

Kahden järjestelmän käytöstä voisi hyvin siirtyä
yhden käyttöön.

”Dotagin kanssa voisimme dokumentoida mitä vaan, kuten esimerkiksi puutelistoja, joita teemme nyt käsin.­ Esimerkiksi jos tarkastuksessa havaitaan jalkalistan puuttuminen, saa asentaja siitä suoraan tiedon”, Koskinen tuumaa.

Muutoksen tuulet -sarja käsittelee rakennussektorin uudistumista ja teknologian kehittymistä. Sarjan edelliset osat ovat luettavissa myös verkossa, rakennustaito.fi.

Teksti Jukka Nortio, kuvat Juho Kuva