Lounais-Suomen aluehallintovirasto huomauttaa Harjavallan kaupunkia vastaisuudessa huolehtimaan käytössään olevien rakennusten kunnon seurannasta ja turvallisen työ- ja opiskeluympäristön ylläpidosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Ensimmäiset tiedot Harjavallan keskustan alakoulun sisäilmaongelmista ovat jo vuodelta 2001. Ensimmäinen toimenpide, josta on toimitettu dokumentti aluehallintovirastoon, on vuonna 2006 suoritettu terveystarkastajan tarkastus, minkä jälkeen sisäilmaepäilyt ovat nousseet esille ja niitä on selvitetty useaan otteeseen. Selvitysten perusteella on toteutettu korjauksia ja huoltotoimia sekä ajoittain tehostettu siivousta.

Korjaukset ovat perustuneet kevyehköihin ja suppeisiin osatutkimuksiin ja niiden pohjalta annettuihin suosituksiin. Ensimmäinen perusteellinen laaja-alainen kuntotutkimus on tehty kesällä 2016.

AVI:n mukaan Harjavallan kaupungin olisi tullut huolehtia asianomaisella koulutuksella tai muutoin siitä, että teknisen toimen viranhaltijoilla olisi ollut riittävä tieto, taito ja osaaminen sisäilmaongelmien käsittelyyn. Sisäilmaongelmien uusiutuessa ja kohdentuessa toistuvasti samoihin tiloihin, olisi keskustan alakoulun tiloista tullut teettää perusteellinen kuntotutkimus jo aiemmin.

Teksti Sirkka Saarinen