Noin 40 S-ryhmän toimipisteen katolle asennetaan vuoden sisällä aurinkopaneelit. Kyseessä on Pohjoismaiden suurin katoille asennettava aurinkosähköjärjestelmähanke. Sen myötä S-ryhmästä tulee Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja.

Vuonna 2025 jopa 80 prosenttia S-ryhmän kuluttamasta sähköstä on tuotettu omalla uusiutuvalla energialla. Tällä hetkellä uusiutuvan osuus on noin 60 prosenttia käytetystä sähköstä. Suurin osa S-ryhmän käyttämästä sähköstä tuotetaan tuulivoimalla, mutta myös aurinkosähkössä nähdään potentiaalia.

Suomen koko aurinkovoiman tuotantoteho oli vuonna 2017 noin 35 MW. S-ryhmän kokonaisteholtaan noin 10 MW:n aurinkosähköhankkeen toteuttaa Fortum.

Yhteensä 37 000 aurinkopaneelia asennetaan Prismojen, S-markettien ja ABC-asemien katoille ympäri Suomen. Paneelit tuottavat sähköä toimipisteiden omaan käyttöön. Asennustyön hoitaa ARE. Asennustyöt käynnistyvät keväällä 2018 ja valmistuvat muutamaa uudiskohdetta lukuun ottamatta syksyn 2018 aikana.