Myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi ja hankkeita aloitettiin viime vuonna enemmän kuin vuotta aikaisemmin, Tilastokeskus kertoo. Asuntorakentamisen puolella voidaan puhua hyvin vilkkaasta vuodesta.

Yhteensä Suomessa aloitettiin vuonna 2021 ennätyksellisesti peräti 48 000 asunnon rakentaminen. Valmistuneita asuntoja oli runsaat 37 400 kappaletta.

Asuntoaloituksista 60 prosenttia oli suurimmissa kaupungeissa. Valmistuneista asunnoista useampi kuin joka toinen sijaitsi pääkaupunkiseudulla, Tampereella tai Turussa.

Esimerkiksi Helsingissä valmistui viime vuonna 7 105 asuntoa ja kaupungissa aloitettiin 7 350 asunnon rakentaminen.

Kaikkiaan viime vuonna Suomessa myönnettiin lupia 44 700 asunnolle. Buumi ei rajoittunut vain kerrostaloihin, vaan myös omakotitalojen rakentamiseen myönnettiin rutkasti enemmän lupia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuitenkin viime syksynä asunnoille myönnettyjen uusien lupien määrä väheni jonkin verran vuoden 2020 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Tässä vertailussa pudotusta kirjattiin sekä kerros- että pientalojen uusien­ lupien osalta. Sen sijaan asuinrakennushankkeiden aloitukset ja valmistuneiden asuntojen määrä jatkoivat kas­vuaan myös viime vuoden lopulla.

Toimitilarakentaminen ei sen sijaan ole ainakaan vielä ampaissut kunnon kasvuun, ja rakennemuutosten vuoksi­ sen ”uutta normaalia” ja elpymisen aika­taulua on vaikea ennustaa.

Teksti Martti Ristimäki Kuva Adobe