Rakennustoiminta on vilkastunut tänä vuonna odotettuakin nopeammin. Nousu on ollut nopeaa etenkin viime kesästä lähtien. Rakennusteollisuus RT:n tämänsyksyinen suhdanne-ennuste povaa hyvää kasvua myös ensi vuodelle, ennen kaikkea vuoden alkupuoliskolle.

Jälleen kerran asuntotuotanto on rakentamisen moottori. RT arvioi asunto­aloituksia kertyvän tänä vuonna 44 000, mikä ylittää neljänneksellä pitkän aikavälin keskimääräisen tarpeen. Ensi vuodelle RT ennustaa noin 40 000 aloitusta.

RT:n pääekonomistin Jouni Vihmon­ mukaan vauhdikasta menoa saattavat­ nyt jarruttaa kustannusten nopea nousu sekä materiaalien ja ammattitaitoisen työvoiman niukkuus. Sen sijaan vuonna 2023 myös talouskasvun hidastuminen hillitsee rakentamisen tahtia.

Vaikka Vihmo iloitsee rakentamisen hyvästä vauhdista, hän harmittelee alan jyrkkiä suhdannevaihteluita Suomessa. Tasaisempi meno etenkin asuntorakentamisessa olisi hyväksi niin toimialalle kuin koko kansantaloudelle, ja samalla kustannusten nousupiikitkin jäisivät maltillisemmiksi.

RT:n asuntotuotantokyselyn mukaan pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampe­reen eli kasvukolmion yhteenlaskettu osuus koko maan asuntotuotannosta nousee ensi vuonna 78 prosenttiin.

Asuntorakentaminen painottuu ensi vuonna enemmän omaperustaiseen tuotantoon. Vuokra-asuntojen tuotanto vähenee kuluvaan vuoteen verrattuna.

Teksti Martti Ristimäki Kuva Adobe