Digitaalisuus sujuvoittaa kiinteistönhallintaa ja nopeuttaa kiinteistökauppaa monin tavoin. Kolmessa KIRA-digin rahoittamassa kokeiluhankkeessa kehitettiin ratkaisuja, jotka helpottavat kiinteistönomistajien päätöstentekoa ja asuntokauppaa sekä säästävät rahaa.  

Kiinteistönomistajat voivat tulevaisuudessa säästää analytiikan ja tietomallinnuksen avulla suuret summat rahaa. Kiinteistökaupat voivat halventua tuhansilla euroilla, kun kiinteistön myyntiin tarvittavat tiedot saadaan kerättyä nopeasti ja edullisesti.  

Myös selaimessa tapahtuva 3D-asuntonäyttö voi säästää valtavat määrät aikaa, vaivaa ja rahaa. Analytiikkaan perustuva kiinteistösalkun hallinta tekee puolestaan kiinteistösijoittamisesta järkevämpää ja kannattavampaa.  

Myyntitieto digitaaliseksi 

Kiinteistökaupassa lopullista hintalappua kasvattaa kiinteistöä koskevan myyntitiedon keräämiseen käytetty aika, sillä tiedot kerätään käsin. Myyntitiedon keräämisestä syntyy suoria kustannuksia ja samalla myyntiajat pitenevät. RealX.pro:n kokeiluhankkeessa testattiin KTI Kiinteistötieto Oy:n kehittämää kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen automatisoitua tiedonsiirron tietomallia asuntokauppojen teossa.  

Tietomallin ansiosta kiinteistön tiedot liikkuvat automaattisesti ja tietoturvallisesti eri järjestelmien ja kiinteistösijoittamisen eri osapuolten välillä. Kun tieto liikkuu digitaalisesti, manuaalisen työn määrä vähenee ja virheiden riski pienenee. 

Kokeilussa onnistuttiin hyödyntämään tietomallia asunnon myyntiprosessissa, ja tulevaisuudessa tietomalli voidaan ottaa laajemmin käyttöön kiinteistöalalla. 

Kiinteistöstrategia kuntoon analytiikan avulla 

Visma Tampuuri Oy:n kokeilussa pyrittiin tekemään kiinteistösijoittamisesta ja -hallinnasta todelliseen dataan pohjautuvaa ja siten järkevämpää. Tarkoitus oli löytää ratkaisuja isojen kiinteistömassojen pitkäjänteiseen hallintaan kiinteistönomistajille.  

Hankkeessa yhdisteltiin kiinteistönhallintajärjestelmässä olevaa dataa, alan julkisesti saatavilla olevaa dataa ja kyselyin kerättyä asukkaiden kokemuspohjaista tietoa. Analytiikan avulla johdettu tieto kerättiin alustalle, jonka avulla kiinteistönomistaja saa apua kiinteistöjen kehitystä, kunnostusta ja purkua koskeviin päätöksiinsä.  

Käytännössä järjestelmä toisi kiinteistönhallintaan ennustettavuutta ja varmuutta, kun oletusten sijaan kiinteistönomistaja voi tehdä varmaan dataan perustuvia päätöksiä.  

Asuntonäytöt nettiin älypuhelimella 

Tietomallien ja 3D-mallinnuksen käytön arkipäiväistyminen helpottaa kiinteistökauppaa myös asuntonäytöissä. Kiinteistöjen 3D-kuvaukseen erikoistunut CubiCasa kehitti KIRA-digin tukemana sisätilojen 3D-mallinnusta ja selaimessa tapahtuvaa digitaalista asuntonäyttöä.  

Hankkeen tavoitteena oli kehittää mallinnusta siten, että asunnon 3D-malli, tarkat mitat ja pistepilvi pystytään tallentamaan tavallisella älypuhelimen kameralla. Haaveena on, että myytävän asuntonsa 3D-asuntonäytön voi tulevaisuudessa kuvata omalla älypuhelimellaan, ja ostajaehdokkaat voivat perehtyä asuntoon kotisohvillaan nettiselaimen välityksellä.  

Projektin aikana skannattiin yli 400 kohdetta, ja lopputuloksena saatiin erittäin kattava määrä tietoa sisätilan datan käyttökohteista. Hankkeessa huomattiin, että erityisesti ostajat hyötyivät saadessaan paremman käsityksen asunnosta. Myös myyjien työtaakka helpottui, koska esiteltävien asuntojen siivoamiseen käytetty aika väheni. Hankkeen myötä kuitenkin huomattiin, että kehitystyötä täytyy vielä tehdä pinta-alatietojen mallintamisessa, jotta 3D-mallien esittämistä pinta-alatiedoista saadaan tarkempia.