Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat Tilastokeskuksen mukaan asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 5,8 miljardilla eurolla vuonna 2014. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 2,7 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,4 miljardia euroa ja rivitaloasuntoihin 730 miljoonaa euroa.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 1,82 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 530 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 430 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 300 miljoonalla eurolla.

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa 46,3 €/m², rivitaloissa 31,5 €/m² ja omakotitaloissa 21,0 €/m².

Liike- ja toimistorakennuksien korjauksiin yli 1,5 miljardia euroa

Tilastokeskus selvitti ensimmäistä kertaa liike- ja toimistorakennusten korjauskustannukset. Toimistorakennuksia korjattiin 910 miljoonalla eurolla vuonna 2014. Liikerakennusten osuus korjauksista oli 670 miljoonaa euroa. Kerrosalaan suhteutettuna korjauskustannukset olivat liikerakennuksissa 19 €/ m² ja toimistorakennuksissa 25 €/m².

Julkisia palvelurakennuksia korjattiin 1,2 miljardilla eurolla vuonna 2014.