Korkojen nopea nousu on osaltaan hidastanut tuntuvasti asuntokauppaa, lykännyt kerros­talojen rakennushankkeita ja kiristänyt lukuisten yritysten taloustilannetta. Viime talvena vanhojen asuntojen kauppa hiljeni ja uusien asuntojen myyntimäärät suorastaan romahtivat.

Erityisesti uusien kerrostaloyksiöiden ja -kaksioiden markkinatilanne on heikko. Kasvukeskuksissa pienet huoneistot uudis­rakennuskohteissa ovat viime vuosina menneet suurelta­ osin institutionaalisille ja yksityissijoittajille vuokrakohteiksi – ja nyt monet sijoittajat pienentävät asuntosalkkujaan.

Maaliskuun lopussa julkaisemassaan suhdannekatsauksessa Raken­nusteollisuus RT ennustaa, että tänä vuonna aloitetaan 27­ 000 asunnon rakentaminen. Laskusuhdanne on rakennusalalla jatkunut jo vuoden. RT ennustaa, että alavireiset ajat jatkuvat­ ensi vuoteen, mutta varovainen elpyminen voisi käynnistyä jo ­ensi syksynä.

Pankkikriisiuutiset Yhdysvalloista kevättalvella saivat monet talousasiantuntijat arvioimaan, että keskuspankit lopettavat ohjauskorkojensa nostamisen ennen kesää. Keväällä keskuspankit ovat kuitenkin jatkaneet korkojen nostoa, kun yleinen hinto­jen nousu ei näytä hidastuvan riittävästi. Välillisesti tämä hidastaa asuntokaupan elpymistä ja ahdistaa velkaisia tai myymättömien uusien asuntojensa kanssa painiskelevia rakennus­yhtiöitä. Elpyminen saattaa lykkääntyä ensi vuoteen.

Korjausrakentaminen sen ­sijaan kasvaa. Tähän vaikuttaa­ osaltaan se, että taloyhtiöt tilaa­vat remontteja reippaampaan tahtiin kuin vuosikymmenen alussa.

Infrarakentamista painavat­ muun muassa monien ratahankkeiden valmistuminen sekä tienpäällystämisen vähentyminen korkeiden hintojen ja meno­leikkausten vuoksi.

Korjaamisen ohella toinen valopilkku on toimitilarakentaminen. Uudenaikaisilla toimisto­rakennuksilla on kysyntää, vaikka­ kokonaisuudessaan toimistotilojen tarve ei kasva entiseen malliin. Teollisuuden vihreä siirtymän vaatimat investointihankkeet tuovat tilauksia myös ­rakentajille.

Ensi syksynä todennäköisesti niin rahoitus- kuin asuntomarkkinoidenkin näkymät ovat paremmin selvillä: joko käänne on tapahtunut? Myös kesäkauden uutiset Venäjän-Ukrainan sodasta vaikuttavat välillisesti Euroopan­ talousnäkymiin.

Teksti Martti Ristimäki kuva Vastavalo/Anne Saarinen