Tilastokeskuksen mukaan energiankulutuksesta lisäksi kohdistui 15 prosenttia käyttöveden lämmitykseen ja 5 prosenttia saunojen lämmitykseen. Sähkölaitteiden, ruoan valmistuksen ja valaistuksen yhteenlaskettu osuus oli puolestaan 13 prosenttia.

Asumisen osuus energian loppukäytöstä Suomessa on keski­määrin 20 prosenttia. Asumiseen luetaan myös vapaa-ajan asunnot.

Asumiseen kului kaikkiaan noin 65 terawattituntia (TWh) energiaa vuonna 2019 eli hieman edellistä vuotta vähemmän. Vuosi 2019 oli Etelä-Suomessa leudompi kuin edellinen, joten valtakunnan mitassa vuotuinen lämmitystarve jäi pienemmäksi.

Lämpöpumppujen käyttö lämmitykseen on kasvanut merkittävästi vuosituhannen alusta. Tämä näkyy tilastossa sekä lämpöpumppuenergian että lämpöpumppujen sähkönkäytön kasvuna.