Kaupungistuminen näkyy vahvasti suomalaisten asumista ja asuinympäristöä koskevissa mielipiteissä, ilme­nee tänä syksynä julkistetusta Asukasbarometrista. Kaupunkilainen asumisen arki tuo usein entistä enemmän palveluja lähistölle, mutta toisaalta kasvukeskuksissa monet kärsivät vilkkaan rakentamisen haitta­puolista kotinsa läheisyydessä.

Asukasbarometri on 6 vuoden välein toteutettava kyselytutkimus asuinympäristön laadusta suomalaisille, jotka asuvat yli 10 000 asukkaan taajamissa. Tuorein kysely toteutettiin viime vuonna, joten korona­pandemian ajan kokemukset ja etätyön yleisyys vaikuttivat ilmei­sen vahvasti vastauksiin.

Yleinen suuntaus on se, että suomalaiset kaipaavat aiempaa pienempiä pientaloja, mutta haluaisivat kerros­taloasuntoihin hieman enemmän tilaa, muun muas­sa etätyöntekoon.

Taajamissa asuvat vastaajat ovat keskimäärin tyytyväisiä asuinalueeseensa. Tyytyväisyys oman alueen kaupallisiin ja julkisiin palveluihin on lisääntynyt vuoden 2016 kyselyyn verrattuna. Vaikka etenkin nuorten kaupunkilaisperheiden parissa oma auto ei ole enää yhtä yleinen kuin takavuosikymmeninä, tuoreessakin baro­metrissa tyypillinen harmin aihe on pysäköintipaikkojen niukkuus.

Teksti Martti Ristimäki kuva Adobe