Opit rakentamisen ja rakennushankkeen johtamiseen voi koota eri työtehtävistä ja harrastuksista, toisilleen luonteeltaan jopa vastakkaisistakin.

Pientalorakentamisen ammattilaisen, rakennusmestari Arto Saksan johtamistaitoja ovat työvuosien ohella muokanneet tilannearvioihin ohjaava upseerikoulutus ja musiikkiharrastus, joka on vienyt hänet festivaalien johtotehtäviinkin.

”Rakentamisprosessi eroaa täysin inspiroivasta ja luovasta musiikintekemisestä. Rakentaminen on hyvin konkreettista, ja toteutusta varten on tarkat suunnitelmat, joita noudatetaan. On kuitenkin oltava valmiudet etsiä uutta ratkaisua pelimannimaisen vapaasti, jos tilanne sitä yllättäen vaatii”, Saksa pohtii.

Perinteinen, analyyttinen ongelmanratkaisu on aina tarpeen pientalorakentamisessa, jossa paineita aiheuttavat aikataulut, budjetti, työnjohto, laadulliset tavoitteet ja viranomaisvalvonta.

”Rotaation hallinta antaa tyydytystä – kun havaitsee, että kaikki osa-alueet toimivat ja tavoitteet toteutuvat. Vastaava mestari ei saa hermostua suurissakaan paineissa, ja vaikka työmaita olisi useita, pitää vain urheasti ratkoa ongelmia yksi toisensa jälkeen.”

Työmaan tunnelma ratkaisee

Mestarikoulutukseen kuulunutta pakollista työmaaharjoittelua Saksa pitää erittäin hyödyllisenä. Se on hyvä lähtökohta myöhemmälle työelämälle. Silloin syntyy käsitys, millä osaamisalueilla on puutteita ja mitä pitää harjoitella.

Pääsuunnittelijan tehtäviin puolestaan hyvä pohja tuli Insinööritoimisto Juva Oy:ssä, jossa Saksa työskenteli jo opiskelu aikana ja jatkoi Lappeenrannan Tekusta valmistumisensa jälkeen. Hän sai olla mukana suunniteltaessa mitä erilaisimpia taloja ympäri maailmaa.

”Nuorena painettiin hommia täysillä ja esimiehet arvostivat ahkeruutta. Virheisiin suhtauduttiin ymmärtäväisesti ja palaute annettiin asiallisen isällisesti. Erkki Juva pyöri suunnittelijoiden keskuudessa ja oli mukana yhteisissä riennoissa. Hänen kanssaan oli mahdollisuus jutella muustakin kuin rakennedetaljeista. Kaikki arvostivat toinen toisiaan.”

Saksa korostaa yhteishengen merkitystä motivaation pohjana. Samaa tunnelmaa, mukavaa työyhteisöä, hän haluaa vetämiinsä pientalohankkeisiin.

”Haen työmaille alueen osaavia yrityksiä ja henkilökuntaa, joka tulee keskenään toimeen. On tärkeää, että jokaista osasuorituksen tekijää arvostetaan ikkunanpesijästä ja pensaiden istuttajasta arkkitehtiin asti. Keinotekoista arvomaailmaa, jossa on nokkimisjärjestys, ei saa syntyä. Motivaatiosta syntyy hyvää tulosta, koska silloin työt tehdään mielellään.”

Aamuisin pitää kaikkien olla kiva tulla töihin, sillä tulehtuneessa ilmapiirissä tilaajan ja rakentajien kesken syntyy epäluottamusta eikä kenelläkään ole tietoa, missä ollaan ja mitä pitää tehdä.

”Virheitä ei tule kohdentaa työntekijän henkilökohtaiseksi virheeksi, vaan rauhassa käydään asia työmaalla läpi. Reagoimalla nopeasti säästetään aikaa, materiaaleja ja tupakkia, eikä asiasta kannata tehdä sen suurempaa numeroa. Virhe vain korjataan.”

Näitä periaatteita Saksa on noudattanut vuodesta 1990, jolloin perusti Kymen Laatutalot Oy:n. Yhtiö on alkuvuosien jälkeen erikoistunut omakoti- ja vapaa-ajantaloihin.

Useita kohteita on menossa samanaikaisesti. Tällä vuosikymmenellä Saksa on ollut vastavana mestarina ja pääsuunnittelijana 170 talohankkeessa. Kilometrejä tulee työpäivinä noin 300, sillä Saksan ehdoton tavoite on, että hänet saa helposti kiinni.

”Prosessia tulee johtaa keskeltä. Jos puhelinneuvottelu ei riitä, tulen viivana paikalle. Tarvittaessa vaikka pienenkin kysymyksen vuoksi. Kasvokkain käytävät työmaaneuvottelut ovat johtamisen tärkeä keino. Ainakin pientalohankkeissa, joissa muutoksia aina tulee. Vellova epävarmuus on pahinta.”

Myös valmistalotoimituksissa tarvitaan johtamista

Vastaavan mestarin merkitys korostuu omakotirakentamisessa, koska perheet ovat usein amatöörejä rakennuttajina. Vaikka valmistalotoimitukseen olisi sisällytetty lakisääteisesti vaaditut pääsuunnittelija ja vastaava mestari, Saksa korostaa silloinkin valvonnan tärkeyttä.

”Ammattimestari tuntee laatuvaatimukset ja toleranssit ja hänen tulee kertoa, mitä tehdä suunnitelmien muuttuessa tai jos jokin ei kelpaa. Perhe ei ehkä uskalla sanoa osaaville ammattilaisille, mutta omalle luottomiehelle uskaltaa. Olen hankkeissa nimenomaan tilaavan perheen edustaja.”

Hankkeista vaativimmasta päästä on Sipoon kuvauskohde, jossa laatutavoitteet ovat kovat ja tilaaja on tehnyt sopimukset suoraan suunnittelijoiden, talotehtaan ja eri urakoitsijoiden kanssa. Silloin rakennusmestarin rooli perheen luottohenkilönä muodostuu jo näitä sopimuskumppaneita etsittäessä ratkaisevaksi. Työmaakäyntejäkin tulee lähemmäs sata. Talotehtaan mallistoon perustuva hanke puolestaan vaatii 30 käyntikertaa.

Arto Saksa vertaa omakotihankkeen johtamista mestareille tuttuun skaalatikkuun, josta käyttöön otetaan kuhunkin työhön sopiva kantti.

”Pienessä taloprojekteissa, jossa pyritään edulliseen lopputulokseen, on kaivettava esille kustannustehokkuuteen vievät keinot. On tunnettava paikkakunnan osaajat ja heidän kanssaan vietävä hanke joutuisasti loppuun. Jos taas tavoitteena on tasollisesti, varusteiltaan ja laajuudeltaan koti vaativimmasta päästä, otan ’kalupakistani’ eri eväät, koska kustannus ei ole rajoittava tekijä.”

Uteliaisuus on hyvä perusominaisuus

Hyvän työmaan Saksa sanoo tuntevansa siisteydestä. Tärkeänä keinona työmaan johtamisessa hän korostaa vastaavan tavoitettavuutta. Omakohtaisen valvonta on tärkeää. Hän sanoo olevansa vanhan kansan mestari, jolle uteliaisuus on välttämätön perusominaisuus.

”Kiipeilen rakenteissa ja katselen työnjälkiä. Ovatko naulauslevyt oikein kattoristikoissa ja onko vesieristykset kunnossa? On tarkastettava, että työ on sovitusti tehty, eikä tärkeissä työvaiheissa voi luottaa pelkästään rakentajan sanaan. Mutta yksi ehto: mestarin työ pitää tehdä. Ei voi vaan katsoa auton ikkunasta ja antaa summittaisia ohjeita.”

Teksti Risto Pesonen, kuvat Arto Wiikari